Yem Hammadde Tedarikçisi İşletmeler Hakkında Duyuru...

 

Yem Hammadde Tedarikçisi İşletmeler Hakkında Bilgilendirme;

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği, yem hammadde tedarikçisi olan işletmeler 5996 Sayılı Kanun 40. Madde gereği 1/1/2013  tarihine kadar bu yönetmelik hükümlerini yerine getirerek kayıt veya onay işlemlerini yaptırmak zorundadırlar.

 

Tutulması zorunlu kayıtları tutmayanlar ve Bakanlığa bildirimi zorunlu olan bilgileri vermeyenler hakkında idarî para cezası verilir. Bu nedenle aşağıda belirtilen işletmelerin İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekmektedir.

Detaylı bilgi almak isteyen üyelerimiz Orhangazi İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile irtibata geçebilir.

 

Kayda Tabi Yem İşletmeleri

a)      Onay kapsamı dışındaki karma yem işletmeleri,

b)      Onay kapsamı dışındaki yem katkı ve premiks işletmeleri,

c)       Yalama taşı veya blok yem üreticileri,

ç)  Yem ithalatçıları (Onaya tabi yem işletmeleri başlığı altında yer alan  (a) ve ( b) bentlerinde belirtilenler hariç),

d)      Yem hammadde tedarikçileri,

e)      Perakende yem satış ve depolama yerleri (Onaya tabi yem işletmeleri başlığı altında yer alan  (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç),

f)       Paketleme yapan yem işletmeleri (Onaya tabi yem işletmeleri başlığı altında yer alan  ( a), ( b) ve (c) bentlerinde belirtilenler hariç),

g)      Bitkisel orijinli sanayi yan ürünü üreten işletmeler (değirmencilik, biracılık sanayi yan ürünü vb. yem üreten işletmeler),

ğ)  Yem hammaddesi işleyen işletmeler (Arpa kırma tesisi, soya işleme tesisi vb.)

 

Gerekli Evraklar;

 

1-      Başvuru Dilekçesi

2-      İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alının Kurumdan Onaylı Fotokopisi

3-      Başvuru formu (Ek-4)

4-      İşyerinin Kaşesi

5-      İşletme Sorumlusunun /Sahibin Kimlik Fotokopisi