• Bilgilendirme Toplantısı: Almanya'da Yatırım

Bilgilendirme Toplantısı: Almanya'da Yatırım

Sayın Üyemiz,


İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı'ndan alınan 03.03.2020 tarihli ve 2157 sayılı yazı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı(TOBB)'ndan alınan ilgi yazıda, "Almanya'da Yatırım" konulu bir bilgilendirme toplantısı ve müteakiben ikili görüşmelerin 17-18 Mart 2020 tarihlerinde  Ankara'da TOBB Sosyal Tesisler'de gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

İlgi yazıda ayrıca, Ek-1'de yer alan program çerçevesinde, 17 Mart 2020 tarihinde 09.00-13.00 saatleri arasında TOBB Sosyal Tesisleri, Şefik Tokat Salonu'nda gerçekleştirilecek sunuma katılımın ücretsiz olduğu, müteakiben Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Ankara Ofisi'nde gerçekleştirilecek ikili görüşmelere katılımın ise ücretli olacağı ifade edilmektedir.

Bahse konu toplantı hakkında detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için Sayın Satı Gör Tekbaş (Tel: 0212 363 05 27 ve e-posta: sati.gortekbas@dtr-ihk.de ) ile iletişime geçilebilecektir.

Bilgilerinizi arz ederiz.