KOSGEB Bilgilendirme Toplantısı

 

KOSGEB Kobi Uzmanı Hakan ULUSU ve Sefer ASA tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı yoğun katılım ile gerçekleşti.
 
 
Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’ nda 11 Ekim Perşembe akşamı gerçekleştirilen programa katılan oda üyeleri,  KOSGEB’ in genel destekleri ve hibeleri ile ilgili konularda bilgiler aldı, toplantı oda üyelerinin firmalarına kazandırabilecekleri  destekler ile ilgili konularda  sordukları sorularla devam etti. 
Orhangazi TSO Genç Girişimciler Kurulları ve Kadın Girişimciler Kurulları bu organizasyonla , oda üyelerinin KOSGEB destekleri hakkında faydalı bilgiler edinmesine olanak sağladılar. Ayrıca oda üyelerinden gelen  Orhangazi  de ‘’ Sinerji Odağı ’’  kurulmasının hem firmaların daha rahat KOSGEB desteklerinden faydalanabileceğini hemde  ilçemiz için önemli bir adım olacağını düşünüyoruz’’ sorusu üzerine , ULUSU ;  Orhangazi’ de Kobi potansiyelinin oldukça etkili olduğunu ve Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılacak başvurunun memnuniyetle değerlendirilebileceğini ifade etti.
KOSGEB  Kobi Uzmanı Hakan ULUSU özellikle  İş Birliği - Güç Birliği destekleri konusunda Orhangazi ‘ nin bir atılım yapmasını, bu destekle 5 işletmenin bir araya gelerek önemli desteklerden faydalanabileceğini vurguladı.
 
 
En az 5 firmanın bir araya gelerek kuracakları ortaklık  ile İşbirliği Güçbirliği Destek Programı ile tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması amaçlanmaktadır. 
 
 
Programdan hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama, üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projelerin istifade edebileceği ifade edildi. 
 
 
İşbirliği Güçbirliği Destek Programının destek limitleri ve oranlarının, destek üst limitinin 750.000  TL. (250.000 TL Geri Ödemesiz / 500.000 TL. Geri Ödemeli), destek oranının ise %50 olduğu belirtildi