• Usta Öğreticilik Belgesi

Usta Öğreticilik Belgesi

Sayın Üyemiz

Usta Öğreticilik Belgesi alınmasına dair Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstri Meslek Lisesi) tarafından yapılan bilgilendirme aşağıda olduğu gibidir.

İrtibat için okul iletişim bilgileri: Özgenç ASLAN 0224 573 39 85

 

“Usta Öğreticilik Belgesi olmayan ancak yanında resmi olarak çırak- kalfa çalıştırmak ve aynı zamanda çalıştırdığı çırak- kalfalar için ücret ve sigorta konusunda devlet yardımı almak isteyen Ustalık Belgesi sahibi üyelerimize yönelik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ( Endüstri Meslek Lisesi)’nde 2020 yılı Şubat ayının 2. yarısında Usta Öğreticilik Kursu açılacaktır.

“Usta öğretici olabilmek için öncelikle T.C. vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. Erkek adaylar için askerlikle ilişkilerinin bulunmaması (yapmış olmak veya tecilli olmak), görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak. (engellilere yönelik açılan kurslarda engel grubu dikkate alınarak görev alabilir). alanında lisans ve ön lisans mezunu olmak, alanında meslek lisesi mezunu olmak, alanında ustalık/usta öğretici mezunu olmak (en az ilkokul mezunu), lise mezunu olup alanında yetkinliğe sahip olduğunu belgelemek.”

Kursun süresi 40 saat olup mesai günleri içerisinde, akşamları 18.3o – 22.oo saatleri arasında Okulda yapılacaktır.

Kayıt için nüfus cüzdanı, 1 adet vesikalık fotoğraf ve Ustalık Belgesinin ( 4 yıl süreli Meslek Lisesi ile  2 yıl süreli Meslek Yüksek Okulu ve 4 yıl süreli Lisans mezunlarının diplomaları da geçerlidir) aslı gerekmekte olup devam zorunluluğu vardır.”