• Devlet Destekli Alacak Sigortası Bilgilendirme Toplantısı

Devlet Destekli Alacak Sigortası Bilgilendirme Toplantısı

Öngörülemeyen tahsilat problemlerine karşı korunmayı sağlayan ‘KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’ hakkında bilgilendirme toplantısı bu akşam saat 19:00 da odamızda gerçekleştirilecek.

Devlet Destekli alacak Sigortası Bakanlar Kurulu’nun ‘’Küçük veOrta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı’’ ile oluşturulan bir sigorta sistemidir. Sistem ile ilgili Halk Sigorta A.Ş. Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiştir.

Yönetmelik’ te tanımlanan işletmelerden T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen koşulları sağlayan KOBİ’ler bu sistemden yararlanabilmektedir. Sistem ile ilgili Halk Sigorta A.Ş. Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiştir. Öngörülemeyen tahsilat problemlerine karşı korunması yoluyla finansal yapıların güçlendirilmesi ve böylece asıl faaliyetleri ile odaklanmaları amaçlanmıştır.

Sigorta ile açık hesap, çek ve senet  ile tüzel kişiliklere (şahıs şirketi, adi ortaklık vb dahil) yapılan vadeli faturalı satışlar teminat altında. Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (teminat mektubu, DBS, vb) altında olan satışlar ile grup şirketleri ve kamu kurumları yapılan satışlar kapsam dışında bırakılan alacak sigortasına dair geniş açıklamalalar ve merak edilen sorular, Halkbank Sigorta’ dan Ticari Alacak Sigortası Müdürlüğünden Gökhan Gürsoy tarafından cevaplandırılacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Erol Hatırlı’ “İçinde bulunduğunumuz ekonominin böylesine değişken bir zamanında işletmelerin geleceği için son derece önemli olan finansal konularda, üyelerimizin bilinçlendirilmesi çok önemli. Sıkı rekabet ve ekonomik koşullarının olduğu bu ortamda, Devlet Destekli Alacak sigortası ile sigortalılar Risk Yönetimi , Tahsilat ve Tazminat hizmetlerine sahip olacaklar. Bu nedenle üyelerimizin bilgilendirme toplantısına katılmalarının, kendileri bakımından yararlı olacağına inanıyor ve katılımlarını bekliyorum.” dedi

Devlet Destekli Alacak Sigortasının Faydaları

Düzenlenecek bilgilendirme toplantısında anlatılacak Alacak sigortasının faydalarından başlıcaları ise şunlardan oluşmaktadırç KOBİ’ler açısından son derece sıkıntılı olabilecek ödenmeyen faturalara karşı, kendilerini korumalarını sağlar. Böylece finansal yapılarını güçlendirir. Risklerini ölçme konusunda uygun bir maliyet ile profesyonel destek alma şansına sahip olurlar. KOBİ’ler yeni müşteriler bularak, güvenli bir şekilde satışlarını arttırarak şirketlerini büyütürler. Bilançonun aktif kalitesi yükselir. Böylece, KOBİ’lerin bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesi artar. Şirket yönetimi alacak sorunlarını bir kenara bırakarak, asıl faaliyet alanına odaklanır. KOBİ’ler uygun maliyetlerle tahsilat hizmeti alarak, maliyetlerini azaltır.

Devlet Destekli Alacak Sigortası ile ilgili daha detaylı bilgilerin verileceği ve yaklaşık bir saat sürecek bilgilendirme toplantısı, bu akşam saat 19:00’da odamızda  gerçekleştirilecek.