• İran - Gıda ve içecek Mamullerine İlişkin Sağlık Sertifikası Hk.

İran - Gıda ve içecek Mamullerine İlişkin Sağlık Sertifikası Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız 04.09.2019 tarih ve 8913 sayılı yazıda; Dışişleri Bakanlığı'nın 16.08.2019 tarih ve 23786066 sayılı ilgi yazısında; İran Sağlık, Tedavi ve Tıbbi Eğitim Bakanlığınca, işlenmemiş (ham) hayvan ve deniz ürünleri dışında kalan gıda ve içecek mamulleri için sağlık sertifikası veren tek yetkili merciin "İran Gıda ve İlaç Kurumu" olduğunun bildirildiği belirtilmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası