• Meclis Üyemiz Serhat Çakır Sigortacılık Sektörel Sunumu Gerçekleştirdi
  • Meclis Üyemiz Serhat Çakır Sigortacılık Sektörel Sunumu Gerçekleştirdi

Meclis Üyemiz Serhat Çakır Sigortacılık Sektörel Sunumu Gerçekleştirdi

Her ay gerçekleştirdiğimiz meclis toplantılarında bilgilendirici sunumlar yapmaya devam ediyoruz.

Bu ay da Meclis üyemiz, 11. Meslek Komitesi üyemiz Serhat Çakır Sigortacılık Sektörel sunumu gerçekleştirdi.

Toplantıda sektörün sorunları ve sektör temsilcilerinin taleplerinden bahsedildi. Gündem konularında Sigorta poliçelerinin kredi kartıyla yapılan işlemleri, sigortacılıkta Etik kurallar ve Sigorta sektörünün sorunları anlatıldı.

Yoğun ilgi gören sunumda ülke genelinde sigortacılık bilincinin artması gerektiğine özellikle vurgu yapıldı.

Ülkemizin finans sektörü içerisinde risk yönetimi anlamında sigortacılığın çok önemli bir yeri olduğundan ve yıllarca emek vererek elde ettiğimiz kaynaklarımızın ve varlıklarımızın güvencesiz kalmaması gerektiğine değinildi.

Sigorta Yaptırılırken Poliçedeki Teminatlara Dikkat Edin.

Serhat Çakır’ın yaptığı sunumda, sigortacılık bilincinin tüm kamuoyunda artırılması için çalışmalar yapılması talep edildiğinden bahsedildi. Yapılan görüşmelerde, kesilen poliçeler için standart bir form yapısı oluşturulmasının müşterinin doğru poliçe oluşturmasına yardımcı olacağı dile getirilirken, müşterilerin poliçe fiyatlandırmaları yaparken teminatlara da dikkat etmeleri gerektiğinin altı çizildi.

Serhat Çakır, “kredi kartı ile yapılan işlemlerde kredi kartı sahibinin kayıtlı telefon numarasına onay SMS i gelmesinin, müşteri sigortacı arasındaki güvenin sağlanması bakımından oldukça önemli bir durum. Sigortacılık sisteminde henüz bu işlemin var olmaması sebebiyle yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla, önceki ay Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen 11. Meslek Grubu Sigortacılar Sektörel toplantısında konu görüşüldükten sonra, ilgili mercilere yazı bildirildi ve yakın tarihte 3D güvenlik sistemi, sigortacılık ödeme sistemlerine de gelecek” dedi.

Fiyat odaklı yaklaşımların müşterilere zarar verdiğini dile getiren Çakır, özellikle satın aldıkları Sigorta hizmetinin neleri kapsadığı konusunda kişilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Zira doğru kesilmemiş poliçeler nedeniyle zarara uğramaktadır.

Suiistimal konusu da sigortacılık sektöründe poliçe maliyetlerini arttıran önemli konulardan olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya çapında yapılan istatistiklere göre suiistimal sonucu, haksız veya fazla ödenen hasarlar nedeniyle tüketiciler % 10 daha pahalı poliçe maliyetleriyle karşılaşmakatadırlar.

Özellikle bölgemizde tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerimizin Tarsim sigortalarında daha hassas davranmalarını ve yaptırmalarını tavsiye etti

Ayrıca Sigortacılık konusunda okullarda da bilincin arttırılması ile ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden sektör temsilcileri gelecek kuşakların bilinçli hareket etmesi açısından son derece önemli olduğunu ve sigorta poliçelerin yetkili acenteden kesilmelidir. Çantacı diye tabir edilen kişilerden kesilmemesi konusunda bilinçli hareket edilmeli ve sektörde denetimin yapılması sağlanmalıdır” dedi.

 

Toplantı, meclis üyelerinin sordukları soruların ardından sonra erdi.