• SGK Prim Borcunu Yapılandıran Ama Ödemeyen İş Yerleri İle İlgili Duyuru

SGK Prim Borcunu Yapılandıran Ama Ödemeyen İş Yerleri İle İlgili Duyuru

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere, 28/12/2018 tarihli, 30639 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27/12/2018 tarihli, 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesi ile 7143 sayılı Kanuna Geçici 2 nci madde eklenmiş olup yapılan değişik ile 27/8/2018 tarihine kadar 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya başvurmuş olmakla birlikte geçici  2 nci maddenin yürürlük tarihi olan 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek  veya eksik ödeyerek Kanun hükmünü ihlal edenler;  ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için 7143 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen geç ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemeleri halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlandırılacaklardır.