• Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunuşunu İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunuşunu İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından odamıza gönderilen 34221550-045.99-884 sayı ve 24/01/2019 tarihli yazıya istinaden;

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan TOBB’ a intikal eden, 09/01/2019 tarihli ve 30650 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunuşunu İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedellerini içeren 17/01/2019 tarih ve 36612508-482.01.02-E-132625 sayılı yazı ekte sunulmuştur.

İlgili Üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

Dosyalar

  Yazışma