• Vergide ve Prim Borçlarında Yapılandırma Fırsatı

Vergide ve Prim Borçlarında Yapılandırma Fırsatı

Bir yılı aşmayan vergi, resim, harç ve vergi cezaları, sosyal sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı tecil ve taksitlendirilebilecektir. Yapılandırmadan faydalanabilmek için;

  1. Başvuru tarihi itibariyle geriye doğru 3 yıla ait prim ve beyannamelerini kanuni süreler içerisinde vermiş olmak,
  2. Başvuru tarihi itibariyle vadesi 1 yılı geçmemiş borcun ödenememiş olması gerekmektedir.

Gerekli şartları sağlayabilen firmalar yapılandırmadan faydalanabilecektir.

Konu ile ilgili açıklamaya EK Bölümünden ulaşabilirsiniz. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen üyelerimiz SGK, Vergi Dairesi ve Muhasebecileri ile iletişime geçebilirler.

Saygılarımızla.

Dosyalar

  Ek-1 Açıklama   Ek-2 TOBB Yazışma