• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi

 

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak çıkarılan 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi doğrultusunda hazırlanan 03/05/2014 tarihli ve 28989 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ kapsamı çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan (10) az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine; çalıştırdıkları iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ile diğer sağlık personeli için hesaplanan tutarı ödenmektedir.

Konu ile ilgili destek almak isteyen üyelerimizin Ek-1 de sunulan Başvuru Formu ve Ek-2 de sunulan dilekçe ile Orhangazi Sosyal Güvenlik Merkezi’ ne başvuruları yapabilirler.

Konu ile ilgili SMMM/Serbest Muhasebecinizden ya da (0224) 573 15 86 numaralı Orhangazi Sosyal Güvenlik Merkezinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İlgili üyelerimize hatırlatmasını tekrardan yaparız.

Saygılarımızla.

Dosyalar

  Açıklama   EK-1 Başvuru Formu   EK-2 Başvuru Dilekçesi