• İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılacak İtirazlar Hakkında Duyuru

İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılacak İtirazlar Hakkında Duyuru

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 16.11.2018 tarih ve 17149 sayılı yazıya istinaden;

  • 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu’nun “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürüttüğü,
    • Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin en geç Komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne gönderileceği belirtilerek,
  • http://www.mevzuat.gov.tr internet sitesinde yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği” ekindeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi’ne ilişkin taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü’ne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formları (Ek) ile iletilmesi talep edilmektedir.

Bu kapsamda, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin varsa itirazınızı ekteki Başvuru Formu’nu doldurarak 21 Kasım 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar b.ordu@orhangazitso.org.tr e-posta adreslerine gönderilmesi gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

 

Dosyalar

  Başvuru formu