Girişimci Kurullarımız Lobi Çalışmalarına başlıyor.

Genç girişimci ve kadın girişimci kurullarımız kurul üyeliklerinin ardından ilk toplantılarını 18 Temmuz 2012 çarşamba günü OTSO meclis salonunda gerçekleştirdiler.

Kurullarda ilk gündem maddeleri olarak Kurul temsilcileri, temsilci yardımcıları ve kurul sekreteryası  toplantı yeri saati, günü belirlendi buna göre;

Kadın girişimci kurulunun:

Temsilcisi Kıymet AYDIN,

Temsilci yardımcıları Gülten ÇOKLAR, Mine KURTİŞ

Kurul Sekreteryası Hülya ÇAKIR olarak belirlendi.

Toplantı yeri olarak Ticaret ve Sanayi Odası Meclis salonu, toplantı zamanı olarak her ayın 2. haftası Perşembe günü saat 17:00 olarka belirlendi.

Genç girişimci kurulunun :

Temsilcisi Nesimi DESTERECİ

Temsilci yardımcıları Saim YEŞİL, Bilal ÖZDEMİR

Kurul sekreteryası Yakup ÖZBEY olarak belirlendi.

Toplantı yeri olarak Ticaret ve Sanayi Odası Meclis salonu, toplantı zamanı olarak her ayın 2. haftası Çarşamba günü saat 18:00 olarka belirlendi.

 

Toplantıda ayrıca kurulların,

a) İlçedeki girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla yapılabileceklere yönelik politikalar belirleme,

b) Girişimcilik kültürünün İlçedeki gelişmesine öncülük etme,

c) Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili kullanabilmelerini sağlayacak, iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamındaki işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek, yol göstermek amacıyla girişimcilik eğitimleri, seminer ve panel düzenleme,

d) İlçedeki lise ve üniversitelerde girişimcilik dersleri, seminerleri, panelleri düzenleme,

e) Girişimcilik, iş kurma konularında ilgili prosedürleri aktaran kitapçıklar ve CD’ler hazırlama,

f) Birlik veya il kurulu tarafından hazırlanmış olan girişimcilik konusunda detaylı bilgileri ve olanakları güncel olarak sunan internet portalı nın takip edilerek, gerekli bilgileri ilçe girişimcileri ile paylaşmak.

g) İlçedeki girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj yapmalarını sağlama,

h) Koçluk sistemi geliştirerek İldeki yeni iş kuran girişimcilere deneyimli girişimciler tarafından belli sürelerde destek sağlama,

i) İlçe ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirleme ve bu sektörlere girişimcileri yönlendirme ve teşvik etme,

j) Konuların özelliklerine göre çalışma grupları kurma,

k) Yurt içinde ve yurt dışında girişimciliğe ilişkin gelişmeler ile idarî ve yasal düzenlemeleri izleyerek toplayacağı bilgileri hem girişimcilerle hem de birlik ve il kurulu ile paylaşmak.

l) TOBB veya İl Girişimciler Kurulu İcra Komitesi tarafından alınmış olan ilgili kararların İlçe sathında uygulanmasını sağlama,

ile ilgili konular görüşülerek bilgilendirmeler yapıldı.

Son olarak her iki kurulda da, lobi faaliyetleri çerçevesinde kurullarının ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılmak üzere ilçe protokolünün ziyaret edilmesi kararı alınarak toplantılara son verildi.