• TKDK Hibe ve Projeleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

TKDK Hibe ve Projeleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

Bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edilebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş gücünün iyileştirilmesi amacı taşıyan projeleri kabul eden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibe ve projeleri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.

Odamız ve Bursa Ticaret Borsası organizasyonunda gerçekleştirilecek olan bilgilendirme toplantısı 20 Haziran Çarşamba günü saat 17:00’de odamız hizmet binasında gerçekleştirilecek. Programa tüm üyeleri, ilgili tarafları ve vatandaşları davet eden kurum yetkilileri, TKDK uzmanlarınca yapılacak bilgilendirme toplantısının önemine vurgu yaptı.

Orhangazi’de mevcut kaynakların yatırımlara elverişli olmasının ve alınabilecek desteklerle de çok daha faydalı yatırımlara imkân tanınacağını belirten yetkililer toplantının soru cevap şeklinde interaktif geçeceğini belirttiler.

Desteklerden Yararlanmak İsteyen Tüm Yatırımcıları Bekliyoruz.

Büyükbaş, küçükbaş hayvansal ürün üretimden işleme ve pazarlanması sektörüne, su ürünleri işleme pazarlanmasından meyve sebze işleme ve pazarlama sektörüne, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinden kırsal turizm faaliyetlerine kadar daha bir çok sektör için hibe desteğinde proje kabul ediliyor.

Desteklerden yararlanmak isteyen tüm yatırımcıları 20 Haziran Çarşamba günü saat 17:00 ‘de odamıza bekliyoruz.

Yatırım kapsamında inşaat işlerinden makine ekipman alımına, hizmet alımından proje görünürlüğüne kadar birçok alan için hibe dağıtan TKDK ,  yatırım konusunda destek vermeye devam ediyor.

Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt ürünlerinin işlenmesi, et ürünlerinin işlenmesi, meyve sebzelerin işlenmesi ve su ürünlerinin işlenmesi ile ilgili yatırımlara %50 hibe oranı ile desteklenecek.

Hangi faaliyetlerin destekleneceği, Hibe programlarına başvurunun nasıl yapılması gerektiği ve proje hazırlamada dikkat edilecek noktaların anlatılacağı programa tüm üyelerimizi ve desteklerden yararlanmak isteyenleri bekliyoruz.