• Üyelerimiz İçin Aidat Borçlarına Yapılandırma Fırsatı

Üyelerimiz İçin Aidat Borçlarına Yapılandırma Fırsatı

18.05.2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazetede yürülüğe giren 7143 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına dair kanun ile Odamız aidat alacakları yapılandırılmıştır.

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, 31.07.2018 tarihine kadar dilekçe ile yapılandırma müracaatlarını ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda geçmiş dönem aidat borçları gecikme zammı ve faizi alınmaksızın, 31.07.2018 tarihine kadar tek seferde ödenebileceği gibi ilk taksidi 31.07.2018 tarihine kadar ödenmek üzere 6 (altı) eşit taksitte de ödenebilecektir.

Konu hakkında açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Erol Hatırlı; “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” hükümleri gereğince odamız üyelerinin geçmiş dönem aidat borçlarının faizlerinin silineceğini ve dileyenlere de 6 taksit imkanı tanınacağını ifade etti.

 

31 Temmuz 2018 Tarihine Kadar Üyelerimizi Odamıza Bekliyoruz

“Kanundan yararlanmak isteyen üyelerimizin 31 Temmuz 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar odamıza bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Kanuna göre, dileyenler toplam meblağı 6 (altı) taksite kadar ödeyebilirler. Bu durumda birinci taksitin son ödeme günü 31 Temmuz 2018 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecek. Taksitlerden herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde yapılandırma iptal edilerek aidat borcunun eski haline döndürüleceği ve o ana kadar yapılan tahsilatların borçtan düşülerek günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edileceğini hükmü kanunda yer almaktadır.

Üyeler İçin Önemli Bir Fırsat: 6 Taksitte Ve Kredi Kartıyla da Ödenebilecek.

Üyelerimiz toplam aidat borçlarını altı taksite kadar ödeyebilirler. 6 taksit olması halinde ödeme tarihleri; 31 Temmuz 2018 -31 Ağustos 2018 - 30 Eylül 2018 - 31 Ekim 2018 -  30 Kasım 2018 - 31 Aralık 2018 olarak belirlendi.

 

Öte yandan vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda kayıtları devam eden üyelerimizin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları yapılandırma kapsamında olup,  tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte borçlarının tamamı silinecektir. Ayrıca üyelere sağlanan bir kolaylıkta aynı tarihleri geçmeyecek şekilde kredi kartıyla taksitlendirme işlemi yapılabilecek.

 

Borç Yapılandırma Dilekçesi ekte sunulmuştur.

Dosyalar

  Borç Yapılandırma Dilekçesi