• İnternet Dolandırıcılığı Hk.

İnternet Dolandırıcılığı Hk.

Sayın Üyemiz,

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 31.01.2018 tarih 1893 sayılı yazısı.

  Ekonomi Bakanlığı'nın 26.01.2018 tarihli ve 52229414-622.03-E.9614 sayılı yazısında, Bratislava Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya istinaden,

- Türkiye'deki firmalarımız tarafından yapılan bazı başvurularda; internet dolandırıcıları tarafından Slovakya'da bulunan bazı bankaların hesaplarının kullanıldığı, firmaların ticari faaliyete konu ödemeleri için Slovakya'daki banka isim ve hesap numaraları bilgisinin ilgili firma tarafından gönderiliyor gibi elektronik postalarına iletildiği ve firmaların maddi kayba uğratıldıkları,

- Firmaların Slovak firmalarıyla aralarındaki ödemelerinde, sadece elektronik posta aracılığı ile iletişim kurulmasının, mutlaka ilgili firmayla ve/veya banka ile temasa geçilerek teyit edilmesinin bu mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen büyük önem taşıdığı  hususları bildirilmektedir. Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Dosyalar

  yazışma.pdf