• Atık Madeni Yağlar Kriteri

Atık Madeni Yağlar Kriteri

Sayın Üyemiz,

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 24.11.2017 tarihli ve 0512/18201 sayılı yazısı, 

"Kapasite Esaslarından Grup 3529 8 - Atık Madeni Yağların Yeniden Rafine Edilmesi Kriteri"nin; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu'nun 21.11.2017 tarihli ve 270 sayılı Kararı ile onaylandığı,1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Kriterin, http://www.tobb.org.tr/SanayiMüdürlüğü/Sayfalar/KriterIndex.php  web sayfasında yayınlandığı bildirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla..

Dosyalar

  yazışma.pdf