• UYARI - ABD'nin İran'a Yönelik Tek Taraflı Yaptırımları Hakkında

UYARI - ABD'nin İran'a Yönelik Tek Taraflı Yaptırımları Hakkında

Sayın Üyemiz,

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 11.12.2017 tarih 19233 sayılı yazısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) odamıza ulaşan yazıda; Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıda ABD’nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarına ilişkin,

ABD Hazine Bakanlığı'nın 20 Kasım 2017 tarihinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü'nün istikrarsızlık yaratıcı faaliyetlerine destek olmak amacıyla sahte para bastığı belirtilen 6 gerçek ve tüzel kişiye yönelik yaptırım kararı alındığını duyurduğu,

ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında söz konusu gerçek ve tüzel kişilerin Avrupa ihracat kontrol kısıtlamalarını ihlal ederek temin ettikleri malzeme ve teçhizatla DMO Kudüs Gücü için milyonlarca dolar değerinde sahte Yemen Riyali bastıkları,

"BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarının ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olduğu ve ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanmasının zorunlu olduğu, buna karşılık ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmamakla birlikte, ABD yaptırımlarının sınır aşar şekilde uyguladığı cihetle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla is akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığı çerçevesinde keyfiyetten bilgi sahibi olunmasında yarar görüldüğü belirtilerek, yazının gizlilik derecesi dikkate alınarak ilgili üyelerimizin konu hakkında uygun bir şekilde bilgilendirilmeleri istenmektedir.”

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

Dosyalar

  yazışma.pdf