• İşyeri Tehlike sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hakkında

İşyeri Tehlike sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hakkında

Sayın Üyemiz,

İlgi:TOBB'un 10.11.2017 tarih 17425 sayılı yazısı

26/12/2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince TOBB’nin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonunun, "İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürütmekte olduğu belirtilmektedir.

Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin en geç Komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadarbağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

En son 27/02/2017 tarih ve 29992 mükerrer sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi aşağıdaki linkte yer almakta olup, varsa yapılması istenilen itirazların aşağıdaki linkte yer alan Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formuna yazılarak en geç 7 Aralık 2017 tarihine kadar Odamızın b.ordu@orhangazitso.org.tr  adresine iletilmesini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Dosyalar

  yazışma.pdf