• Verimlilik İşleri Hakkında

Verimlilik İşleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

İlgi: Bursa Valiliği'nin 03.11.2017 tarih 7650 sayılı yazısı.

Ülkenin rekabet gücünün arttırılması ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin uygulamış olduğu verimliliği arttırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl 'Verimlilik Ödülleri' verilmektedir. 2018 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamış olup, sanayi ve hizmek sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabileceklerdir. Bunun yanı sıra, projenin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü, bağımsız değerlendirici olabilmeleri mümkün olacaktır.

Başvurular 9 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek olup, başvuru ve ödül süreci hakkında ayrıntılı bilgiler, http://vgm.sanayi.gov.tr adresinde yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla..

Dosyalar

  yazışma.pdf