Yeni İş Güvenliği

 

TASARI TÜM ÇALIŞANLARI KAPSIYOR

Bu güne kadar olan kanunlar yalnızca işçiler, çırak ve stajyerleri kapsarken, yeni kanun taslağı , kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerini, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanları faaliyet konularına bakılmaksızın kapsayacak.

 

ON VEYA DAHA AZ SAYIDA İŞÇİ ÇALIŞTIRILAN İŞYERLERİNE YÖNELİK DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER ALINABİLECEK

Bakanlık, tüm işyerlerine uygulanacak olan yasaya göre ondan az çalışanı bulunan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine yönelik olarak bu maddenin uygulanmasında; destekleyici ve kolaylaştırıcı nitelikte özel düzenleme yapma yetkisinde olacak. Bakanlar Kurulu destekleyici tedbirleri, az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine yaygınlaştırmakta yetkili olacak.

 

İŞYERLERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İŞ YERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK GÖREVLİSİ BULUNDURMA VEYA DIŞ HİZMET OLARAK ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMI GENİŞLEYEREK DEVAM EDECEK.

Tasarıya göre, İşverenin; bünyesinde görevlendirmek veya dış hizmet olarak almak suretiyle İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri hekimi bulundurması yükümlülüğü devam etmektedir. Ayrıca işyeri hekimi dışındaki diğer sağlık personeli görevlendirilecek, bünyesinde bu vasıflara sahip personel bulunmayan işyerleri, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirmek durumunda olacaktır.

 

ÇALIŞILAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN YANINDA DİĞER SAĞLIK PERSONELİ DE ÇSGB TARAFINDAN BELGELENDİRİLMİŞ OLMA ZORUNLULU BULUNMAKTADIR.

Görevlendirilecek İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi dışındaki diğer sağlık personelin mutlaka bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olması zorunluluğu genişletilerek devam etmektedir.

 

İŞVERENLER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİNİN ÖNERİLERİNİ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA

Tasarıya göre, tüm işveren veya işveren vekileri, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak beyan edilen tedbirleri yerine getirmekle yükümlü olacak.

 

MÜHENDİS, MİMAR VE TEKNİK ELEMANLAR İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BELGESİ ALABİLECEK

Tasarıya göre, mühendis, mimar ve teknik elemanlar, çıkarılacak yönetmelikle belirlenen şartları sağlamaları ve kriterlere uymaları koşuluyla Bakanlıkça düzenlenecek iş güvenliği uzmanlığı belgesini alabilecekler. Tasarıda iş güvenliği uzmanı tanımında iş güvenliği uzmanlığı daha önceki uygulamalarda olduğu gibi “mühendis” ve “teknik eleman” ile sınırlı tutulmamış.

 

SAĞLIK VE GÜVENLİK DESTEK ELEMANI KAVRAMI GETİRİLİYOR

Tasarıda, tıpkı “İlkyardımcı” personel bulundurma zorunluluğunda olduğu gibi çalışanın asli işinin yanı sıra önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip “Sağlık Güvenlik Destek Elemanı” unvanına sahip kişilerin görevlendirilmesi zorunluluğu getiriliyor.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ YASAL TANIMA KAVUŞTURULUYOR

Daha önceki mevzuata göre de bulundurulan ancak yeni taslakla resmi olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışan Temsilcisi tanımına sahip personelin tanımlanması zorunluluğu açık bir şekilde belirtilmiş oluyor.

 

İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ İŞYERİNDE TAM SÜRELİ ÇALIŞMASININ GEREKMESİ HALİNDE İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ KURULACAK

Daha önceki uygulamalarda, işyerinde hekim, uzman çalıştırılma şartının bulunması halinde işyeri sağlık güvenli birimi kurulması zorunluluğu bulunuyorken tasarı ile, bu zorunluluk işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli istihdam edilmesi halinde yerine getirilecek.

 

İŞVEREN NİTELİKLERİ UYUYORSA İŞYERİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİ VASIFLARI UYUYORSA KENDİSİ YERİNE GETİREBİLECEK

İşveren, Yönetmelikte belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, iş güvenliği uzmanlığı ya da işyeri hekimliği görevlerinin kendisi üstlenebilecek.

 

KAMU KURUMLARINDAKİ İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI EK ÖDEME ALACAK

Tasarıya göre; “ Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, görevlendirme sonucu ek ödenek alabilecek.

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI VE İŞYERİ HEKİMLERİ İHMALLERİNDE İŞVERENLERE KARŞI SORUMLU OLACAKLAR

Tasarıya göre; “Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları  ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumlu” olacaklar.

 

CİDDİ VE YAKIN TEHLİKE İLE KARŞI KARŞIYA KALAN ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI VAR

Tasarıya göre; “Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar durumun ciddiyetini belirtmek suretiyle işi yapmaktan kaçınabilirler. İşveren veya vekilinin de duruma göre önlemleri alma yükümlülüğü bulunmaktadır.

 

ULUSAL İSG KONSEYİ

Tasarıda, “Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi kurulmuştur.” Hükmü yer almakta.

 

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KURULU

İster tek başına ister alt işveren ile birlikte veya tek tek 50 kişi ve üzerinde çalışanı bulunan ve 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde İş Güvenliği Kurulu  oluşturma ve bu kurulların çalıştırılması ve koordinasyonu sorumluluğu asıl işverene verilmektedir.

 

İDARİ PARA CEZALARI İKİYÜZ TL İLE ONBİN TL ARASINDA

Tasarıya göre, kanun hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde işverenlere yüz TL ile onbin TL arasında idari para cezası uygulanacak.

 

GEÇİCİ SÜREYLE B SINIFI UZMANLAR ÇOK TEHLİKELİ SINIFTAKİ İŞYERLERİNDE C SINIFI SERTİFİKAYA SAHİP UZMANLAR TEHLİKELİ SINIFTAKİ İŞYERLERİNDE GÖREV YAPABİLECEK

Tasarıya göre; “çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılacak.

 

DAHA ÖNCE ALINMIŞ OLAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGELERİ YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLECEK

Tasarıya göre; “Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sertifikası veya belgesi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen işyeri hekimliği sertifikası sahiplerinden belgeleri geçersiz sayılanlar, mevcut belge veya sertifikalarını bir yıl içinde değiştirebilecekler.

 

BİRÇOK HÜKÜM 6 AY İLE BİR YIL ARASINDA YÜRÜRLÜĞE KONULACAK

İşverenin genel yükümlülüğü ile İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisine ilişkin hükümler 6 ay sonra, İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve yükümlülükleri, Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma, Acil durum planları, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi ve ilk yardım, İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu, İş sağlığı ve güvenliği kurulu, İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri bir yıl sonra yürürlüğe girecek.

 

HIZLI ARAMA

HIZLI LİNKLER

Başkan' ın Mesajı

Online Faaliyet

Arabulunuza Danışın

ÜYE GİRİŞİ

TOBB Tahkimi

İş Orhangazi

Üyelerimizden Gelen Talepler ve Gelişmeler

DUYURULAR

ETKİNLİK TAKVİMİ

«

»

P.Tesi
Salı
Çrş
Perş
Cuma
Cmt
Pzr