• İthalat 2017/2 Sayılı Tebliğ Hakkında

İthalat 2017/2 Sayılı Tebliğ Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından odamıza gönderilen 11/10/2017 tarih 15520 sayılı yazıya istinaden;

İlgide kayıtlı yazıya istinaden ekte örneği sunulan tebliğde ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerinin ilgili mevzuat uyarınca değerlendirmeye alınacağı bildirilmiştir.

Bu kapsamda ithale konu olan eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına ve ya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin şirketler ve sivil toplum kuruluşları tarafından ekteki yazıda bir örneği bulunan başvuru formunun ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla..

 

Dosyalar

  yazışma.pdf