• İran İle Ticaret Yapan Üyelerimize Duyuru

İran İle Ticaret Yapan Üyelerimize Duyuru

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından odamıza gönderilen 04/10/2017 tarih 15165 sayılı yazıya istinaden;

İlgidekayıtlı yazıya istinaden Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) kapsamında ABD'nin İran'a uyguladığı nükleer yaptırımların kaldırılması için yasalar gereği Başkan' ın belirli aralıklarla yaptırımların kaldırılmasına ilişkin muafiyetleri uzatması gerektiği ve muafiyetlerin 14.09.2017 tarihinde bir kez daha uzatılmıştır. ABD Hazine Bakanlığı tarafından 14 Eylül 2017 tarihinde yapılan yaptırım uygulanması kararlaştırılan 7 şahıs ve 4 firmanın listesini içeren açıklama ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla..

Dosyalar

  yazışma.pdf