• KÜSİ (Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği) Çalışmalarımız Devam Ediyor
  • KÜSİ (Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği) Çalışmalarımız Devam Ediyor
  • KÜSİ (Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği) Çalışmalarımız Devam Ediyor
  • KÜSİ (Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği) Çalışmalarımız Devam Ediyor
  • KÜSİ (Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği) Çalışmalarımız Devam Ediyor
  • KÜSİ (Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği) Çalışmalarımız Devam Ediyor

KÜSİ (Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği) Çalışmalarımız Devam Ediyor

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca geçen yıl yürürlüğe konulan ve 2015-2018 yıllarını kapsayan Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde, Orhangazi’deki Kamu, Sanayi ve Üniversite iş birliğini geliştirmek için, KÜSİ Bursa heyeti ile üyelerini buluşturduğu toplantıları gerçekleştirmeye devam ediyor. Toplantılar kapsamında üyelere, katma değeri yüksek Ar-Ge ürünlerinin üretilebilmesi için Ar-Ge merkezlerinin nasıl kurulabileceği hakkında bilgiler veriliyor.

 

Üyemiz 4 Firmada AR-GE merkezi kuruldu.

Daha önce yapılan toplantılarda, ULUTEK Genel Müdürü ve KÜSİ İl Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Kanık ve Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi- Üniversite-Sanayi İşbirliği sorumlusu Ayşegül Akpınar KÜSİ’ nin, firmalara ar-ge ve inovasyon konularında yapacakları çalışmalar ile ilgili sunumlar yapmışlar ve toplantıya üyemiz ve ar-ge veya araştırma merkezi oluşturabilecek sanayi kuruluşlarının yetkilileri de katılmıştı ve yapılan toplantıların etkisiyle, üyemiz dört firmada AR-GE merkezleri kuruldu.

Düzenlenen toplantılarda yapılan sunumlarda AR-GE’ nin öneminden, sanayicilere olan faydalarından bahsedilirken bugüne kadar başlatılmış en geniş kapsamlı AR-GE inovasyon çalışma gruplarından birisi olduğunun altı çizildi. Tasarım faaliyetlerini desteklemek, AR-GE yatırımlarını özendirmek, katma değeri yüksek ürün üretimini desteklemek, AR-GE faaliyetlerini ticarileştirmek olan reform paketinden her KOBİ ve sanayicinin faydalanabileceği destekler olduğu belirtildi.

Sanayicilerle Görüşüp, Projenin Anlatılması için Toplantılara Başlandı

AR-GE Reform paketini anlatmak ve AR-GE merkezleri oluşturmak üzere ziyaretlerin bu ayağında ise Orhangazi TSO koordinasyonunda, KÜSİ Bursa Heyeti ile birlikte Zeytursan, Güngör Zeytincilik ve AD Tarım’ a ziyaretler gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde Zeytursan’dan Turgay Tüfekçioğlu, Altuğ Tüfekçioğlu ve fabrika yöneticileri, Güngör Zeytincilik’ten Emin Güngör ve Sakin Köseoğlu, AD Tarımdan Ali Demirel ve Halil Yüce heyeti ağırladı.

Firmalar bugüne kadar yaptıkları AR-GE çalışmalarını paylaştıktan sonra Küsi yetkililerinden yapabilecekleri hakkında bilgiler aldılar.

AR-GE, Odamızın Önemle Üzerinde Durduğu Bir Çalışmadır!

Toplantılara, ziyaretlerin koordinasyonunda yer alan Meclis Başkanımız Erol Hatırlı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Murat Öztürk katıldı. Hatırlı; “Gıda OSB’nin ilçemizde aşama kaydettiği bu günlerde, AR-GE yatırımlarının arttırılarak, ülkemize yüksek nitelikli ürünlerin kazandırılmasına yönelik yapılan ziyaretin bir parçası olmak, ilçemizin sanayisine sağlanacak AR-GE katkısında payımızın olması, Odamızın önemle üzerinde durduğu bir çalışmadır. Firmalarımız AR-GE merkezi kurmadan da AR-Ge desteğinden yararlanabiliyorlar.

Üretilen ürünlerin daha nitelikli olması sanayimize, ilçemize ve uluslararası alanda ülkemize değer katacaktır. Bu yüzden AR-GE yatırımlarını önemsiyor ve destekliyoruz. Buradan, AR-GE ye gösterdikleri hassasiyetten dolayı bizleri kabul eden üyelerimize de teşekkür ediyor, başarılar diliyorum ” dedi.

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Murat Öztürk, KÜSİ’ nin, firmaları AR-GE ve inovasyon konularında yapacakları çalışmalar için yönlendirmeler yapan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve diğer kamu kurumlarından sağlanabilecek destekleri ile ilgili bilgi veren bir kurum olduğunu, bunlarla ilgili bilgi ve destek almak isteyen kişilerin Orhangazi TSO’ ya başvurmaları halinde ilgili kurumlarla yine ortak eğitim, seminer ve ziyaret toplantıları planlamaları yapılabileceğini belirtti.