• Yöneticiler için Liderlik Eğitimi Düzenliyoruz
  • Yöneticiler için Liderlik Eğitimi Düzenliyoruz

Yöneticiler için Liderlik Eğitimi Düzenliyoruz

Genç  Girişimciler Kurulumuzun çalışmalarıyla, 26 Ağustos Cumartesi günü 09:30-17:00 saatleri arasında, Eğitmen- Yazar Hakan Okay tarafından “Yöneticiler için Liderlik”  konulu eğitim gerçekleştireceğiz.

Kontenjan sınırlaması olması sebebiyle, katılım sağlamak isteyen üyelerimizin odamız ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Günümüz modern organizasyonlarının, rekabet avantajı sağlayabilmek için geleneksel kalıplardan uzaklaşarak, gelecek odaklı yönetim ve organizasyon anlayışına sahip olduğu görülmektedir. Organizasyonların, performansını arttırma, iş gücü kapasitesini en üst düzeye çıkarma, kalite standartlarında rekabet edebilecek güçte olma, verimlilik, etkinlik ve hız gibi konularda başarı sağlayabilmesi için modern yönetim anlayışına sahip lider yöneticilere ihtiyacı vardır.

Bu nedenle, nasıl ki vücudumuzdaki hayatı fonksiyona sahip olan kalbimizi korumak için sağlıklı besleniyor, kontrole gidiyor, spor yapıyorsak, organizasyonların kalbi olan iş gören gücünün de olumsuz ve işletmenin aleyhine olabilecek davranışlardan uzaklaşmaları için bireysel performans ve motivasyonu en üst düzeyde tutacak, kariyer ve gelişim süreçlerine yön verecek, takım ruhunu aşılayabilecek ve aynı amaç için bir araya gelmelerini sağlayabilecek lider yöneticiler yetiştirmemiz gerekmektedir.

Bu eğitim sonunda, yöneticilerin liderlik vasıfları kazanması, yönetici ve iş görenler arasındaki iletişim engellerinin aşılmaya çalışılması, yöneticilerin empati yeteneklerinin arttırılabilmesi ve yöneticilerin olayları helikopter bakış açısıyla analiz edip değerlendirebilmeleri hedeflenmektedir.

Modern Organizasyonlarda Liderlik Nasıl Olur.

Hakan Okay, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi MBA programında, öğretim görevlisi olarak “Stratejik Pazarlama Uygulamaları”, “Marka Yönetimi”, “Perakende Yönetimi”, “Kişisel Satış Teknikleri” ve “CRM – Müşteri İlişkileri Yönetimi” dersleri vermektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümünde, öğretim görevlisi olarak “Marka Yönetimi” ve “Pazarlama” dersleri vermektedir.

Hakan Okay ayrıca, üniversitelere ve çeşitli kongrelere “Konuk konuşmacı” olarak katılmaktadır. “Pazarlama, Kurumsal ve Kişisel Satış Teknikleri” konularında eğitimler vermekte ve çeşitli dergilere aynı konularda makaleler yazmaktadır.

Dünya Gazetesi’nin web sitesinde köşe yazarıdır. T.C. Adalet Bakanlığı İstanbul Adliyesi‘nde “Bilir Kişi” olarak görev yapmaktadır.

Yayınlanmış “İyi Satıcı Olmak”, “İyi Pazarlamacı Olmak”, “Nasıl Zengin Olamadım” ve “Helikopter Bakışı” isimlerinde dört kitabı bulunmaktadır.

Odamızda gerçekleştirilecek olan eğitimde ise başlıklar şu şekilde; Liderlik Davranışı, Liderlik Yetkinlikleri – Farklı Yöneticiler, Farklı Sonuçlar, Liderlerin Yönetimde Kullandıkları Güç Birimleri, Liderliği Geliştiren Kuramlar, Davranışsal Liderlik Kuramı, Yönetimde İlişkiler, Etkin İletişim Ve İletişim Yönetimi, Lideri Kim, Nasıl Görüyor?, X ve Y Kuşağını Birlikte Yönetmek, Etkin Liderlerle Krizi Aşmak, Liderin Başarısızlık Nedenleri gibi konular üzerinde  duracak olan Okay, 26 Ağustos Cumartesi günü odada katılımcılara tam gün eğitim verecek.