• İran Nükleer Yaptırımlarının Kaldırılmasına İlişkin Muafiyetlerin Süresinin Uzatılması Hakkında

İran Nükleer Yaptırımlarının Kaldırılmasına İlişkin Muafiyetlerin Süresinin Uzatılması Hakkında

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 08.08.2017 tarihli ve 0411/12434 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Vaşington Büyükelçimizin yazısına atfen, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, 17 Temmuz 2017 tarihinde, ABD'nin İran'a uyguladığı nükleer yaptırımların Kapsamlı Ortak Eylem Planı kapsamında kaldırılması için gerekli muafiyetleri bir kez daha uzattığı (2015 tarihli "Iran Nuclear Agreement Review" başlıklı yasa uyarınca muafiyetlerin 90 gün arayla uzatılması gerekmektedir) kaydedilmekte, 18 Temmuz'da ise Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları tarafından İran' a yönelik  yeni  yaptırımların  açıklandığı  bildirilmektedir. Söz konusu açıklamaların metinleri ekte tarafınıza sunulmuştur.

Yazıda devamla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırım kararları ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olup, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanması zorunlu olduğu hatırlatılmakla birlikte, ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamaların Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığı bulunmadığı, ancak ABD yaptırımlarının sınır aşan etkiye sahip olması nedeniyle,  yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın dolaylı olarak  yaptırımlardan etkilenme olasılığı bulunduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Dosyalar

  EK-1