• Bu İş Olur!
  • Bu İş Olur!

Bu İş Olur!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrıları sonrasında işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedeflerine yönelik olarak başlatılan “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” programıyla birlikte;

* Teşvik uygulamasından özel sektör işverenleri yararlanacaklardır. 
* İşverenler, 31/12/2017 tarihine kadar 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave aldıkları her bir sigortalı için bu teşvikten yararlanacaklardır.
* İşverenlerin 01/02/2017 tarihinden itibaren mevcut çalışanlarına ilave alacakları sigortalıların;  İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları ve işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları gerekmektedir.
* Bugün için bir çalışanın işverene maliyeti 2.177 TL’dir. (SGK tarafından uygulanan 5 puanlık prim indirimi sonrasında işveren maliyeti 2.088,56 TL olmaktadır.)
* Uygulanacak teşvikle işverenler, mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alacakları her 1 sigortalı için sadece 1.404 TL ödeyecek olup, geriye kalan 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacaktır.
* Başka bir deyişle, ilave istihdam edilen her 1 kişi için işverenlerin maliyeti 773 TL azalacaktır. 
* Teşvik uygulaması 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olacaktır.
* Bu teşvikten yararlanacak işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaklardır.
Buna göre, 31.12.2017 tarihine kadar İŞKUR’a kayıtlı kişilerin işe alınması durumunda, prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucu elde edilecek tutar, İşsizlik Fonu’ndan karşılanarak işveren sigorta payından düşülecektir. Bu teşvik programında işverenin,  31.12.2016 tarihindeki istihdam sayısının üzerine alacağı yeni istihdamlar için geçerli olacaktır.