• İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport İmkanı

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport İmkanı

Alınan kararda belirlenen tutarlarda ihracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla, yıllık ortalama ihracatı 1 milyon ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları arasında(10 milyon ABD doları dahil) olan firmaların   yetkililerine, iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir.

İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi, Damgalı pasaport verilebilir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu Tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.

Bu durumda da 10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD doları arasında (25 milyon ABD doları dahil) Olan firmaların 2 (iki), 25 milyon ABD doları üzeri ile 50 milyon ABD doları arasında (50 Milyon ABD doları dahil) olan firmaların 3 (üç), 50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları arasında (100 milyon ABD Doları dahil olan firmaların 4 (dört), 100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilir.

Detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

Dosyalar

  EK.pdf