• İstihdamda İşveren Teşvikleri Semineri Büyük İlgi Gördü
  • İstihdamda İşveren Teşvikleri Semineri Büyük İlgi Gördü
  • İstihdamda İşveren Teşvikleri Semineri Büyük İlgi Gördü
  • İstihdamda İşveren Teşvikleri Semineri Büyük İlgi Gördü
  • İstihdamda İşveren Teşvikleri Semineri Büyük İlgi Gördü
  • İstihdamda İşveren Teşvikleri Semineri Büyük İlgi Gördü
  • İstihdamda İşveren Teşvikleri Semineri Büyük İlgi Gördü
  • İstihdamda İşveren Teşvikleri Semineri Büyük İlgi Gördü

İstihdamda İşveren Teşvikleri Semineri Büyük İlgi Gördü

2 Mart 2017 Perşembe saat 18:00’ de Odamızda gerçekleştirilen ‘İstihdamda İşveren Teşvikleri’ seminerine yoğun katılım sağlandı. Seminere Odamız yönetim kurulu ve üyelerinin yanısıra, üyelerin büyük çoğunluğunu temsil eden muhasebeci ve Müşavirler katıldı. Odamız misafiri olarak gelenlerin arasında, Bursa eski SMMM odası başkanı TÜRMOB TESMER üyesi Mesut Topçu, Sosyal güvenlik danışmanı ve Olay TV Vergili Hayat programı sunucusu SMMM Özgür Erdursun, Haksız rekabet kurulu üyesi Feramuzşah SARI, Gemlik SMMM temsilcisi Emir Es ve SMMM camiası önemli isimleri ve müşavirleri de yer aldı.

Seminere SGM Orhangazi Müdürü Sn. İsmail Güven, İŞKUR Gemlik Hizmet Merkezi Müdürü Sn. Mustafa Volkan Yıldırım ve SMMM Odası Orhangazi Temsilcisi Sn. Osman Mısır katıldı.

Rekabetin arttığı, nitelikli istihdamın önem kazandığı günümüzde, işverenlerin yararlanabilecekleri devlet destek ve teşvikleri ile uygulamaların anlatıldığı seminer Odamız Meclis salonunda gerçekleştirildi.

Türkiye ekonomisinin büyümesini daha da güçlendirecek yeni bir atılım hamlesi  olarak değerlendirilen mesleki eğitim ve istihdam seferberliği kapsamında, yeni istihdam sağlamak isteyen veya nitelikli eleman arayan tüm işverenlere konuyla ilgili devlet teşvikleri hakkında geniş bir bilgilendirme yapıldı.

SMMM Odası Orhangazi Temsilcisi Sn. Osman Mısır devlet destek ve teşvikleriyle ilgili bilgiler verdi.

Osman Mısır, önemli bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde, özellikle firmaların işlerini yaparken daha rahat hareket edebilmeleri amacıyla son zamanlarda çıkarılmış olan teşviklerin işverenler için oldukça önemli olduğunun altını çizerek, çalışan ve işveren arasında bu koordinasyonu yürütmekten dolayı oldukça memnun olduklarını ve tüm işçi ve işverenin bu konuda daha bilinçli olup teşvik ve desteklerden yararlanmaları gerektiği konusunun üzerinde önemle durdu.

 İŞKUR Gemlik Hizmet Merkezi Müdürü Sn. Mustafa Volkan Yıldırım, devletin açıklamış olduğu destek ve primlerden yararlanmak üzere yapılması gereken İşbaşı eğitim programları ve işbaşı eğitim programından nasıl yararlanılabileceği hakkında bilgiler verdi.

Yıldırım, iş başı eğitim programından en az 2 sigortalı çalışanı olan ve kuruma kayıtlı işyerlerinin yararlanabileceğini ve ayrıca programa katılabilmek için 15 yaşını tamamlamış olmak,  işverenin birinci, ikinci derece yakını olmamak ve kuruma kayıtlı olarak 3 ay süredir işsiz olmak gerektiğini açıkladı.

Yıldırım, İşbaşı Eğitim programını tamamlayan katılımcıların program sonrasında 3 ay içinde işe alınması durumunda iş verenlerin imalat sektörü ise 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK İşveren Primi işsizlik sigortası fonundan karşılanmakta olduğunu belirtti.

SGM Orhangazi Müdürü İsmail Güven,   6111 sayılı kanunla yapılan sigorta primi desteği, işsizlik ödeneği alanların işe alınması halinde sigorta prim teşviki desteği, Asgari ücret desteği gibi konularda bilgilendirme yaptı.

Ayrıca Güven,   5510 sayılı kanunun 81. Md. 1. Fıkrasının (ı) bendinde düzenlemiş olan; Malullük-yaşlılık ve Ölüm sigortası primi işveren hissesinin %5 lik kısmının hazinece karşılanması,  4447 sayılı kanunun geçici 10. Md. Öngörülen 6111 sayılı kanunla yapılan sigorta primi desteği, 4447 sayılı kanunun 50. Md. Gereği işsizlik ödeneği alanların işe alınması halinde sigorta prim teşviki desteği,      Asgari ücret desteği prim , 4/b Bağkur sigortalıları kapsamındaki sigortalıların beş puanlık prim indirimi konusunda ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Oldukça interaktif şekilde gerçekleştirilen seminerde her sunumun ardından soru cevap bölümü yapıldı. Katılımcılar merak ettikleri konular hakkında sorular sordular ve birebir cevaplar aldılar.

Program sonrasında değerlendirme yapan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Efendioğlu ;” Bu ve buna benzer programları, üyelerimizin en çok ihtiyacı olan dönemlerde yapmaya devam edeceğiz. Düzenlediğimiz “İstihdamda İşveren Teşvikleri”  seminerinin de bu anlamda oldukça faydalı olduğunu gelen üyelerimizden, misafirlerimizden ve programın interaktif geçmiş olmasından görüyorum. Programımıza katılan konuşmacılarımız SGM Orhangazi Müdürü Sn. İsmail Güven’ e, İŞKUR Gemlik Hizmet Merkezi Müdürü Sn. Mustafa Volkan Yıldırım’a, SMMM Odası Orhangazi Temsilcisi Sn. Osman Mısır’a teşekkürlerimizi sunuyor, toplantıdan elde edilen bilgilerin üyelerimize fayda getirmesini diliyorum.” Dedi.

Seminer sonrasında katılımlarından dolayı teşekkür etmek ve hediyelerini vermek üzere Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Orhan İpek, konukların hediyelerini vererek tebriklerini sundu. Toplu fotoğraf çekiminin ardından toplantı son buldu.