• Yönetmelik Değişikliği Hk.

Yönetmelik Değişikliği Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından odamıza gönderilen 12.01.2017 tarih ve 758 sayıya istinaden;

İlgide kayıtlı yazıya atfen; Ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu "Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşıması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşıması gerekmektedir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığuıdan alınan bir yazıda 30/12/2016 tarih ve 29934 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik ile 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelikte muhtelif değişiklikler bildirilmektedir.

Aynı yazıda ayrıca, ilgili mevzuat kapsamında "Tehlikeli Madde Taşımacılığında Kullanılan Eski Araç ve Üst Yapıların Muayene ve Belgelendirilmeleri Hakkında Yönerge" de 30/12/2016 tarih ve 98853 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Söz konusu yönetmelik ve yönergeye www.tmkt.gov.tr internet sitesinde mevzuat başlığı altından ulaşılabilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Dosyalar

  YAZIŞMA.docx