• İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılacak İtirazlar Hk.

İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılacak İtirazlar Hk.

Sayın Üyemiz,

İlgi : TOBB'nin 02.12.2016 tarih ve 23134 sayılı yazısı

İlgili yazıya istinaden; İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğimizin de üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan Komisyonun 12-13 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında komisyonun çalışmalarının hızlı, etkin ve verimli sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla '' İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü '' imzalanmıştır.

Alınan prosedür gereğince Komisyon her yıl Ocak ayında toplanacaktır. İşyerleri tehlike sınıfına ilişkin itiraz taleplerini '' Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu ''nu eksiksiz doldurarak bağlı oldukları üst işveren kuruluşları (TOBB, TİSK, TESK, Kamu-İş) aracılığı ile yapılacaktır. Formda ilgili alanda ismi bildirilmiş olan itiraz sahibi işyeri/sektör temsilcisinin Bakanlıkta yapılacak olan toplantıya mutlaka katılması gerekmektedir. Temsilcinin katılmaması halinde talep değerlendirmeye alınmayacaktır. Toplantı tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar gönderilen ve Çevre ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) evrak biriminde kayda alınmış başvurular toplantı gündemine alınacaktır.

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlike sınıflarına yapılacak itirazların http://www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinde yer alan prosedür çerçevesinde ekli form (Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu) doldurularak iletilmesi gerekmektedir.

Kurulun 2017 toplantısı 11-12 Ocak 2017 tarihinde ÇSGB Reşat Moralı toplantı salonunda 10:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır. Söz konusu itirazların 15.12.2016 tarihine kadar yukarıda belirtilen prosedüre uygun şekilde mspm@tobb.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, İyi Çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla...

Dosyalar

  Yazışma.docx