Ticaret Odalarına Kimler Kayıt Olabilir?

 

 

Ticaret Sicili Memurluğu'na ve dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıt olabilmeniz için, tacir olunması gerekmektedir. Tacirin tanımı ise Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 14. maddesinde yapılmıştır. Buna göre; “Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kimseye ‘tacir’ denir.” Diğer yandan Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı limitin üzerinde yıllık kazanca sahip olanlar tacir sayılacağından, Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıt olabilirler.