Oda Sicil Müdürlüğü

DESTEK VE BİLGİ için; 0 (224) 573 81 69 nolu telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Erdem KURBAN (Oda İşlemleri Yöneticisi) Dahili:1113 e.kurban@orhangazitso.org.tr
Uğur ALTUN (Muhasebe Görevlisi) Dahli:1125 u.altun@orhangazitso.org.tr
Büşra KAYMAK (Faaliyet ve Organizasyon Yöneticisi) Dahili:1000 b.kaymak@orhangazitso.org.tr

Oda Sicil Müdürlüğünde gerçekleştirilen İşlemler

•    Üyelerin her türlü kayıt işlemleri
•    Oda sicil kayıt sureti (faaliyet belgesi)
•    Üye kayıtları ile ilgili her türlü belge tanzim edilmesi
•    İhale yasağı ile ilgili belgeler
•    Firmaların meslekten men belgeleri
•    Firma ikamet belgesi
•    Üye kayıtları ile ilgili değişiklik işlemleri
•    Üye firmaların grup değişikliği işlemleri
•    Üye firmaların terkin işlemleri
•    Üye firmalar için teşvik belgeleri.
•    Terkin olan firmalar ile ilgili belgeler
•    Şahıs firmalarının sermaye artışı işlemleri
•    Üyelerimiz ile ilgili her türlü bağ-kur işlemleri
•    Kayıtlı üyelerimiz ile ilgili istatistiki bilgiler
•    Üye firma bilgilerini içeren listeler ve belgeler
•    İMEM (İkili mesleki eğitim merkezi) işlemleri
•    Otomatik kumanda ile ilgili işlemler
•    Çıraklık – kalfalık işlemleri
•    Üye kimlik kartları düzenlenmesi
•    Eş tayini belgeleri.
•    Kefaletname ve taahhütname tasdikleri
•    Oda organ seçimleri
•    Üye rehber çalışmaları
•    Meclis üyelerimiz için silah ruhsat işlemleri belgesi
•    Muhtelif kamu kurum ve kuruluşlar ile ilgili yazışmalar

Not:

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası duyuru yapmaksızın Kanun’'un gerektirdiği şekilde söz konusu belgelerde ve işlemlerde değişiklik yapabilir.