Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize; sürdürülebilir rekabet gücünün oluşturulması ve rekabet üstünlüğü sağlayan kaynakların arttırılması noktasında danışmanlık yapmayı öncelikli hedef belirledik.

İletişim Bilgileri

Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Pandemi ile birlikte tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve küresel ticaretteki kayıplarla birlikte hammaddeye ulaşmak, oldukça maliyetli bir seviyeye ulaştı. Öyle ki, yüksek maliyetlerden dolayı, üretim daralmasına giden sektörler de oldu, daha da maliyetli olacağı inancıyla üretimini artırıp, stoklama yöntemini seçen de oldu. Küresel ekonomide yaşanan bu gelişmeler ülkemize de benzer şekilde yansıdı. 

 

Kıymetli Üyelerimiz;

Pandemi ile birlikte tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve küresel ticaretteki kayıplarla birlikte hammaddeye ulaşmak, oldukça maliyetli bir seviyeye ulaştı. Öyle ki, yüksek maliyetlerden dolayı, üretim daralmasına giden sektörler de oldu, daha da maliyetli olacağı inancıyla üretimini artırıp, stoklama yöntemini seçen de oldu. Küresel ekonomide yaşanan bu gelişmeler ülkemize de benzer şekilde yansıdı.

Üyelerimizle yapmış olduğumuz sektörel toplantılarda ve üye ziyaretlerimizde, üretim ve hizmet faaliyetlerini sürdürürken ne denli zor durumda olduklarını, hem yurt dışı hem de yurt içi piyasalarda yaşadıkları hammadde temini sorununu ilettiler.
Maliyetleri artan, hammadde tedarikinde sıkıntı yaşayan üyelerimizin çoğunun da bu sebeplerle, ticaretlerinin olumsuz etkilendiğini gözlemledik.
Bu durumu değerlendirdiğimizde; hammadde kaynaklı maliyet artışı sektörden sektöre değişmekle birlikte, 2021 yılında yaşanan, döviz kurlarındaki dalgalanmaları ve artışı da eklediğimizde gerçek üretim maliyetine ulaşılamadığını fark ediyoruz. Satılan veya üretilen malın yerine konması, yaşanan ani fiyat değişiklikleri nedeniyle büyük bir sorun haline gelmiştir.

Temennim, en kısa sürede döviz kurundaki hareketliliğin kontrol altına alınması ve enflasyonun düşürülmesi ile ekonomiye sağlıklı bir seyir getirilmesidir.

Yurt içinde ihtiyaç duyulan hammadde tedariki için özel veya kamu kaynaklı üretimin hızla yaygınlaştırılması ve iç piyasanın ihtiyacının giderilmesi de diğer önemli beklentimizdir.

Ayrıca, hammadde üreticilerinin desteklenmesi, enerji fiyatlarında üreticiye uygun fiyat politikası uygulanması, yurt içindeki üreticilerin devlet teşvikleri ile desteklenmesi, yabancı sermayeli üreticilerin Türkiye'de yatırım yapmalarının teşvik edilmesi, KDV oranlarının geçici bir süre için düşürülmesi, çiftçinin teşvik edilmesi, girdi maliyetlerinin desteklenmesi, tarımsal ürünlere prim uygulanmasının yapılması gibi önlemlerin, ekonominin canlanmasına fayda sağlayacağı kanaatlerini taşımaktayım.

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda, dünya liderlerinin, ülke yöneticilerinin, karar vericilerin kısacası toplumun her bireyinin, bu süreçte elini taşın altına koyması gerektiğini inanıyorum. Bugün, çocuklarımıza daha iyi, yaşanabilir, sağlıklı ve temiz bir ülke ve dünya bırakmak için bunu yapmamız gerekiyor.
Sizleri saygıyla selamlıyorum.

 

EROL HATIRLI
Yönetim Kurulu Başkanı