• Üyelerimize SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Eğitim Verdik
  • Üyelerimize SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Eğitim Verdik
  • Üyelerimize SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Eğitim Verdik
  • Üyelerimize SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Eğitim Verdik
  • Üyelerimize SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Eğitim Verdik
  • Üyelerimize SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Eğitim Verdik
  • Üyelerimize SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Eğitim Verdik
  • Üyelerimize SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Eğitim Verdik
  • Üyelerimize SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Eğitim Verdik
  • Üyelerimize SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Eğitim Verdik
  • Üyelerimize SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Eğitim Verdik

Üyelerimize SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Eğitim Verdik

Odamızda; 4 Ekim Salı günü, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna göre İşverenlerin SGK Borç Yapılandırması hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendik.

Toplantı, Odamız, Orhangazi SGK Merkezi Müdürlüğü ve Bursa SMMMO Orhangazi temsilcisi işbirliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda bilgilendirmeyi Orhangazi SGK Merkezi Müdürü İsmail Güven, Orhangazi SGK Merkezinde Şef Ebubekir Küçükkalem ve Murat Caner yaptı.

Toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanımız Ergun Efendioğlu, Meclis BaşkanıMIZ Erol Hatırlı, Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere, Orhangazi Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanı Yahya Safran, Bursa SMMMO Orhangazi Temsilci Osman Mısır, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve oda üyelerimiz ile muhasebeciler katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Üyemiz İslam Kurtiş, “Kıymetli misafirler; Öncelikle, böyle bir toplantının yapılması gerektiği hassasiyetini gösteren Orhangazi SGK Merkezi Müdürü Sn. İsmail Güven’e ve 6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK İşveren Borçlarının Yapılandırılmasına Yönelik  Bilgilendirmelerde bulunacak Sn. Ebubekir Küçükkalem ve Sn. Murat Caner’ e katılımlarından ötürü teşekkür etmek istiyorum. Bilindiği üzere çıkarılan 6736 sayılı kanun ile, vatandaşlar ödemelerini zamanında gerçekleştiremediği, vergi, resim, harçlar ile, faiz, cezai faiz, gecikme faizleri ve gecikme zamları, askerlik, nüfus, trafik para cezaları ile köprü ve otoyol kaçak geçiş, seçim para cezalarını yapılandırılabilecek, kanunla amme alacağı doğan gelir, kurumlar, stopaj, kurumlar stopaj, KDV ve ÖTV ceza ve gecikme zamları yapılandırılmaya girmektedir. Odamız üyeleri için de son derece önemli olan, Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile odamıza borcu olan üyelerinde yapılandırmadan faydalanacağını belirtmek istiyorum, dedi.”

Odalara Olan Borçların Yapılandırılmasında Büyük Fırsat !

Kurtiş, konuşmasının devamında ise; ‘’ Üyelerimiz de geçmiş borçlarına ait faiz, gecikme zammı, mahkeme ve avukatlık masrafları gibi, kanunda belirtilen tarihe kadar olan anapara haricindeki tüm borçlarını sıfırlanmış vaziyette yapılandırmaya sokabileceklerdir. ” diyerek üyelerin odalara olan borçlarını yapılandırmalarında büyük avantaj ve fırsat yakaladığını dile getirdi.

Toplantının ilerleyen bölümünde konu ile ilgili bilgilendirmeye geçildi. Orhangazi SGK Merkezi Müdürü İsmail Güven’ in yaptığı konuşmada, “Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’ na bu toplantıyı düzenlememizde yardımcı olduğu için teşekkür ediyorum. Üyelerinizin bu yapılandırmadan yararlanmasını temenni ediyoruz. Yapılandırma,   2016 Haziran ayı ve daha önceki dönemlere ait SGK alacaklarını ve bunların gecikme cezalarını kapsıyor. Bu kapsamda borcunu yeniden yapılandıran esnaf icra ve haciz işlemlerinden kurtulacak,  teşviklerden yararlanabilecek. SGK yapılandırmalarının tüm detaylarını anlatacağımız toplantımıza katılan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve üyelerine, Ziraat Odası Başkanı ve üyelerine, Orhangazi SMMM Odası Başkanı ve üyelerine, Orhangazi TSO Başkanı ve üyelerine şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.

Hangi Alacaklar?

Toplantıda yapılandırma kapsamına giren ve girmeyen boçlar hakkında bilgi verildi. Sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, sosyal güvenlik destek primi, ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, genel sağlık sigortası priminin asılları ile bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen sürede ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.

Yaşlılık aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra, kendi işinde çalışması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmeyen destek primlerinin asıllarıyla, bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde de gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak.

36 Aya Varan Taksitlendirme İmkanı

Yapılandırma kapsamında, SGK’ya  borcu olanlardan borcunun tamamını peşin ödemesi halinde, anaparaya eklenen Yİ-ÜFE tutarının yarısı alınmayacak.   SGK’ya borcu olanlar peşin ödemenin yanı sıra iki aylık dönemler halinde  ödeme yapabilecekler.  Böylece;  6 taksit  (12 ay), 9 taksit (18 ay), 12 taksit (24 ay),  18 taksit 36 ay vade ile ödenebilecek.

Genel Sağlık Sigortası Borçları da Yapılandırma Kapsamında 

Yapılandırma Genel Sağlık Sigorta Borçlarını (GSS) da kapsayacak. 2016 Haziran ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borcu olanların,  gecikme cezası ve gecikme zamları  silinerek borç aslını vade farkı uygulanmaksızın peşin veya 12 aylık eşit taksit şeklinde ödenebilecek.

 

GSS Borçları İçin En Son Başvuru 2 Ocak 2017

Gelir testi yaptırmamış olanlar 2 Ocak 2017 tarihine kadar gelir testine müracaat edebilecekler.  Belirlenecek gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primleri ödenme imkanına kavuşmuş olunacak. Borçları dolayısıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayan genel sağlık sigortalıları, ilk taksiti ödemeleri halinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.

Borçlarını Yapılandıran İşveren Nelerden Yararlanacak

Kanun kapsamında borcunu yeniden yapılandıran ve borcu yoktur yazısı alan esnaf ve işveren;  bu borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemlerinden kurtulacak,  teşviklerden yararlanabilecek. Ayrıca daha önce tecil edilen, taksitlendirilen ve yapılandırılan borçların kalan taksit tutarları talep edilmesi halinde yeniden yapılandırılabilecek.

Ne Zaman Başvuru yapılabilir? İlk Ödeme (Peşin/Taksit) Ne Zaman Yapılacak?

Yapılandırma için başvuru süreleri; Kanun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren GSS borçluları hariç tüm borçlular için 2 ay (Son Başvuru tarihi: 31.10.2016),

 GSS borçluları için 5 ay (Son Başvuru tarihi: 02.01.2017)

Peşin/İlk taksit Ödemeleri süreleri ise; Kanun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren tüm borçlular için 4 ay (2 Ocak 2017 Son tarih); GSS Borçlıları için 6 ay (28 Şubat 2017 Son tarih).

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna göre İşverenlerin SGK Borç Yapılandırması Hakkında Bilgilendirme Toplantısı, SGK yetekililerinin sunumlarının ardından soru cevap ve hediye takdimi sonrası son buldu.

HIZLI ARAMA

HIZLI LİNKLER

Başkan' ın Mesajı

Online Faaliyet

Arabulunuza Danışın

ÜYE GİRİŞİ

TOBB Tahkimi

İş Orhangazi

Üyelerimizden Gelen Talepler ve Gelişmeler

DUYURULAR

ETKİNLİK TAKVİMİ

«

»

P.Tesi
Salı
Çrş
Perş
Cuma
Cmt
Pzr