Yeni Türk Ticaret Kanunu Bilgilendirme Semineri Yapıldı.

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odamızda Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile ilgili seminer vererek, katılımcıları kanun hakkında bilgilendirdik. OTSO Toplantı salonunda gerçekleştirilen ve çoğunluğunu muhasebeciler ile üye işletme sahiplerinin oluşturduğu çok sayıda katılımcıya Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında bilgi veren İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Mesleki İzleme Kurulu Başkanı İlhan Güven, işletmelerin gelecekte nasıl olması gerektiği ile ilgili de ipuçları verdi. Üyelerimize yönelik bilgilendirme toplantılarını devam ediyoruz. Üyelerimiz açısından çok önemli bir yere sahip olan ve yeni yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu ile ilgili 7 Aralık Çarşamba günü Oda toplantı salonunda bir seminer gerçekleştirdik. Orhangazi TSO Meclis Başkanı Bekir Aydın, Yönetim Kurulu Yaşkan Yardımcısı Erol Hatırlı ve çok sayıda oda üyesinin izlediği Seminerde bir sunum geçleştiren İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Mesleki İzleme Kurulu Başkanı İlhan Güven, "1956 tarihinde yürürlüğe giren ve yaklaşık 55 yıldır uygulanan Türk Ticaret Kanunu ticari yaşamın günümüze kadar çağdaş bir düzen içerisinde gelişmesini sağlamıştır. Ancak bu 55 yıl içerisinde hem Türkiye´de hem de dünyada çok önemli gelişmeler yaşanmış, kalıcı sonuçlar doğuran bir dizi ekonomik olayların yaşandığı dönemler başlamıştır. Dolayısıyla bugün uygulanan Türk Ticaret Kanunu çağın gereklerine ayak uydurmakta epey zorlanmaya başlamış ve Türk ticaretini daha ileriye taşıyamayacak bir hale gelmiştir. Bu gelişmelerden en önemlisi Avrupa Birliği´nin oluşumu ve bu birliğin kendi para birimi ile hukuk düzeninin yeniden şekillenmesidir. Avrupa Birliği ile 2005 yılının sonuna doğru başlayan müzakereler ve uyum süreci mevcut Türk Ticaret Kanunu´nda değişiklikler yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Yaşanan diğer bir gelişme ise küreselleşmedir. Bir yandan Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanan ülkemiz diğer yandan uluslararası ticaret, finans ve sermaye piyasalarının bir parçası olmak zorundadır. Bu yüzden uluslararası piyasaların kurumlarına ve kurallarına yer veren bir dizi hukuki düzenlemenin yapılması ülkemiz açısından zorunlu hale gelmiştir. Bugün yaşanan küresel finansal krizin de açıkça gösterdiği gibi küreselleşme dünyanın tüm ekonomilerini birbirine bağlamaktadır. Bu piyasalarda var olabilmek için mevcut Türk Ticaret Kanunu´nda değişiklikler yapılması ihtiyacı doğmuştur. Mevcut Türk Ticaret Kanunu´nda değişiklikler yapılması ihtiyacını doğuran bir diğer gelişmede teknolojide yaşanan değişiklikler olmuştur. Teknolojide yaşanan baş döndürücü gelişmelerden dolayı ticarette yaşanan dönüşüme Türk Ticaret Kanunu´nda ayak uydurması gerekmekteydi" dedi. İlhan Güven seminerde ayrıca firmalar için kurumsallaşmanın önemine de vurgu yaparak, günümüzde değişime ve gelişime ayak uydurmakla birlikte teknolojiye ayak uydurmanın dolayısıyla da tüm bunların karşılığı olarak da kurumsallaşmanın önemine vurgu yaptı.