7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Aidat Yapılandırma

7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Aidat Yapılandırma

7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Aidat Yapılandırma

7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile üyelerimiz 2022 yılı ve öncesi aidat borçlarını peşin veya en fazla 9 eşit taksitle olmak üzere yapılandırabileceklerdir. Yapılandırma, 31.12.2022 tarihi öncesinde tahakkuk eden tüm borçları kapsamaktadır. Borcunu yapılandırma kapsamında ödeyen üyelerimizin gecikme faizlerinin  tahsilinden vazgeçilecektir. Bu itibarla üyemiz tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen üyelerimiz 01.04.2023-30.06.2023 tarihleri arasında başvuruda bulunacaklardır. Başvuru odamıza gelerek fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 01/04/2023 tarihinden itibaren "https://ebelge.tobb.org.tr" adresinden yapılabilecektir.

Peşin ödeme veya taksitlendirme yapılması halinde yapılandırma ödemesinin 1. ve 2.  taksitlerinin 31.07.2023 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir. Bu durumda, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

Bilgilerinize sunarız.