Görüş ve Teklifler

Görüş ve Teklifler

2023 yılı denetimlerinin daha etkin olabilmesi ve seçilen riskli ürünlerin en isabetli şekilde tespit edilebilmesi için özellikle tüketiciler, üreticiler ve kullanıcılar açısından ciddi risk taşıyan ve piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarında öncelik verilmesi gerektiğini düşündüğünüz ürünlerin en geç 20 Kasım 2022 tarihine kadar Birliğimize bildirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 17.11.2022 tarih ve E-34221550-622.02-12087 sayılı yazısına istinaden;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Birliğimize gelen ekteki yazıda, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında 2023 yılı denetim programına alınacak ürünlerin tespit edilmesi çalışmalarının başladığı, 2023 yılı denetimlerinin daha etkin olabilmesi ve seçilen riskli ürünlerin en isabetli şekilde tespit edilebilmesi açısından gelecek görüşlerin önem arz ettiği belirtilmiştir. İlaveten; tüketiciler, üreticiler ve kullanıcılar tarafından ulaştırılan şikâyetler dikkate alınarak yoğun olarak kullanılan, yüksek risk taşıması muhtemel ürünlerin çalışmaya dâhil edilmesinin amaçlandığı ifade edilmiştir. Bu bağlamda, Bakanlığın sorumluluk alanında bulunan ürünler ekte yer almakta olup, kullanıcılar açısından ciddi risk taşıyan ve piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarında öncelik verilmesi gerektiğini düşündüğünüz ürünlerin en geç 20 Kasım 2022 tarihine kadar Birliğimize bildirilmesi hususunu rica ederim. 

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.