• PCR Test Zorunluluğu

PCR Test Zorunluluğu

Sayın Üyemiz,

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, belirli alanlara (konser, sinema, tiyatro, okullar vb.) girişlerinde veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi ibrazına dair uygulama; Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı doğrultusunda ilgi (a) Genelgemizle yeniden düzenlenmişti.        

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ilgi (c) yazısında yanlış anlaşılmaları gidermek için ilgi (b) yazının güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.         İlgi (c) yazıda belirtilen esaslara göre;

1. PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilmesi gerekenler; ·

Huzurevi/bakım evi/sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları,          

· Belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler,          

· Yurtdışına seyahat edecek kişiler (Seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda),          

· Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak ile şehirlerarası seyahat edecekler,                  

2.­ PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığı değerlendirilenler; ·

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden,          ­ 

Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,          ­ 

Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personel (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),          ­ 

Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlar,          ­ 

 Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişiler,         

 olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığının ilgi (c) yazısı ve ilgili taraflarca yapılan görüşmeler sonucunda;          

1. Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin yurt içinde uçakla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istenilmesine devam edilmesi,       2. Havayolu yolcu taşımacılığı yapan firmalarca uçağa kabul öncesinde HES kodu üzerinden aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapılması,         

3. Hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmemesi,        

 Gerektiği değerlendirilmektedir.  

Dosyalar

  EK1   EK2