• Kuyumcuların yetki belgesi alma süresi 6 ay uzatıldı

Kuyumcuların yetki belgesi alma süresi 6 ay uzatıldı

Kuyumculuk işlerini yapanların yetki belgesi alması için 2021 yılı sonunda süresi dolan yetki belgesi alma zorunluluğu, 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kuyumculuk yetki belgesi alma süresi 31 Aralık 2021 tarihinden, 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yönetmeliğin çıktığı tarihe kadar mesleği yapmakta olanlar için  ustalık belgesi aranması şartı ertelendi.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, Kuyum ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına, 30 Haziran 2022'ye kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, ilgili maddelerde belirtilen ustalık belgesi şartı aranmaksızın yetki belgesi verilecek.

Söz konusu şartı haiz olunduğunu gösteren belgenin 31 Aralık 2022'ye kadar Bilgi Sistemi'ne aktarılmaması veya Ticaret Bakanlığı il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecektir.

                         https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210414-2.htm

                         https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211224-5.htm

                                              .                    .