• Aidat Yapılandırma

Aidat Yapılandırma

7256 sayılı kanun kapsamında, Odamıza aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezası uygulanmadan peşin veya 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler.

Yapılandırma, oda üyelerinin daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı aidatı 1. taksit  borçları da yasa kapsamına dâhil edilmiştir.

Üyelerimiz Geçmiş Dönem Aidat Borçlarını 6 Taksitle Ödeyebilirler.

Yönetim Kurulu Başkanımız Erol Hatırlı yaptığı açıklamada, “Yaşadığımız bu süreçte ticari faaliyetlerimizde yaşanan sıkıntıları sürekli olarak, gerek Bakanlarımızla gerek TOBB ile yaptığımız toplantılarda dile getiriyoruz. Bunlardan biri de yapılandırma kanununa oda üyelerimizin aidat borçlarının faizlerinin silinmesi ve taksitlendirme imkânının tanınmasıydı.

7256 sayılı kanun kapsamında, odamıza aidat borcu olan üyelerimizin 2020 yılı 1. Taksiti dâhil olmak üzere geçmiş döneme ait olan borçlarını gecikme faizleri silinip, 6 taksit İle yapılandırmasının önü açıldı. Üyelerimizin taksitlendirme imkânından faydalanabilmeleri için 31 Ocak 2021 tarihine kadar Odamıza kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Üyelerimizi yapılandırmalarını yapmaları için odamıza davet ediyoruz” dedi.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen üyelerin 31 Ocak 2021 tarihine kadar odamıza dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 28 Şubat 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde Oda borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları da silinecektir.

Dosyalar

  DİLEKÇE