• Odamızın 1926’da Kurulduğu Tescillendi

Odamızın 1926’da Kurulduğu Tescillendi

TARİHİ ARAŞTIRMA

Yönetim kurulumuzun uzun süren çalışmaları sonrasında Oda’nın gerçek kuruluş yılının resmi kayıtlara dayanarak 1926 olduğu ortaya çıktı. Buna göre 94 yaşında olduğu belirlenen Orhangazi TSO,  gerçek tarihi belirlenirken 1927 yılına ait olan, Cumhuriyet dönemi “Hüdavendigar Vilayeti Salnamesi’nden yararlanıldı. Odamızın başvurusu üzerine değerlendirme ve inceleme yapan TOBB ve Bakanlık da kuruluş tarihini 1926 olarak tescilledi.

Odamızın 1983 olarak bilinen kuruluş tarihinin gerçekte 1926 olduğu belirlendi. Tarihi bilgi Yönetim Kurulumuzun uzun süren devlet kayıtları araştırmaları sonrasında ortaya çıktı.

BİLİNEN TARİH 1983’TÜ

Yakın tarihte dönemin müteşebbis heyeti üyeleri olan Mustafa Fevzi Ayhan başkanlığında, M.Turgut Ünlü, Ahmet Aydın, Mehmet Bölükbaşı ve Ayet Durmuş’un değerli çalışmaları sonrasında, Gemlik’te yer alan üyelerin Orhangazi’ ye alınması ile birlikte toplam 423 üye ile 1983 yılında kurulmuştu.

İlçenin geçmiş tarihine bakıldığında birçok kayıtlarda ilçede farklı alanlarda üreticilik ve tacirlikler yapılmasına rağmen bunlara dair herhangi bir oda kaydına rastlanamamıştı.

DİĞER ODA’LAR ARAŞTIRILDI

Yönetim Kurulumuzun başlattığı tarih çalışmalarında ilk adım Bursa’daki diğer Oda’ların kuruluş tarihinin araştırılmasıyla başladı. Buna göre; İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasının 1890, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 1889, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasının 1897, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odasının 1899, Bursa Ticaret Borsasının 1924 tarihlerinde kurulduğu bilgilerine ulaşıldı. Diğer Odalar ile Orhangazi TSO’nun kuruluş tarihi arasındaki büyük tarih farkının mümkün olamayacağına karar verilince araştırmalar derinleştirildi.

SALNAMELERE BAŞVURULDU

Odamızın geçmiş tarihi üzerinde yapılan araştırmalarda en önemli kaynak olarak Salnamelere başvuruldu.

Osmanlı Devleti'nde resmî ve özel kurumlar tarafından bir sene boyunca gerçekleşen olayları topluca göstermek üzere hazırlanan yapıtlar olan Salnameler’in resmî ve özel olarak ikiye ayrıldığı, resmîlerinin devlet, nezaret ve vilâyetlere ait olanlar şeklinde üç başlıkta ele alındığı belirlendi. Osmanlı Devletince düzenlenen devlet salnamelerinin, Cumhuriyet döneminde de yayımına devam etmesi Orhangazi TSO’nun tarih çalışmalarına önemli katkı sağladı.

“ORHANGAZİ KAZASI: 1926 DA TİCARET ODASI TEŞEKKÜL ETMİŞTİR”

Resmi devlet salnameleri üzerinde yapılan araştırmalarda Orhangazi TSO’nun gerçek kuruluş tarihini ortaya çıkartan bilgi ve belgelere ulaşıldı. Araştırmalar neticesinde, 1927 yılına ait olan, Cumhuriyet dönemi “Hüdavendigar Vilayeti Salnamesi - Bursa: Matbaa-i Vilayet-i Hüdavendigar, 1287/1870 – 1927” salnamesinin, 99-101. ve 270. sayfalarında, Orhangazi’nin ticari ve sınai faaliyetleri hakkında bilgilere ulaşılırken, özellikle, 270. Sayfasında, “Orhangazi Kazası: 1926 da Ticaret Odası teşekkül etmiştir” denilerek, ilçede, 1926 yılında Ticaret Odasının kurulduğuna resmi olarak yer verildiği ortaya çıktı.

TOBB VE BAKANLIK TESCİLLEDİ

Elde edilen bilgiler ışığında, TOBB nezdinde Ticaret Bakanlığına başvurularak Odamızın kuruluş tarihinin 1926 yılı olarak tescili talep edildi.

TOBB ve Bakanlıkça yapılan değerlendirmeler neticesinde ise odamızın kuruluş tarihinin 1926 yılı olarak tescillendiği bilgisi 8 Ocak 2020 tarihli TOBB yazısı ile bildirildi. Tarihi araştırma sonrasında kuruluş yılının 1926 yılı olarak belirtildiği faaliyet belgesi de güncellendi.

EROL HATIRLI; HAYIRLI OLSUN

İlçe için tarihi önem taşıyan odamızın kuruluş yılı araştırmasının sonuçlanmasından sonra açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Erol Hatırlı, Bursa ve bölgemizin tarih boyunca önemli ticari ve sınai gelişim gösteren önemli merkezlerden birisi olduğuna vurgu yaparak, ‘Durum böyle iken Orhangazi İlçemizin de geçmişinde mutlaka ekonomik gücüne ve değerlerine ait bilgilerin olması gerekiyordu. İşte bu düşünceden hareket ile Güncel Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Muharrem Değirmen’in katkılarıyla araştırmalarını başlattığımız bölgemiz ekonomisi ve Odamızla ilgili önemli bilgilere ulaştık.

Bursa Vilayet Salnamelerinin Osmanlıcadan çevirilerini yaptırmak suretiyle, elde ettiğimiz bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile paylaşarak, Bakanlık nezdinde onaylanmasını ve odamızın kuruluş tarihinin 1926 yılı olarak tescillenmesini talep ettik.

TOBB ve Bakanlıkça yapılan değerlendirmeler neticesinde ise Odamızın kuruluş tarihinin 1926 yılı olarak tescillendiği bilgisi 8 Ocak 2020 tarihli TOBB yazısı ile odamıza bildirilerek kuruluş yılımızın 1926 yılı olarak belirtildiği faaliyet belgemiz güncellendi.

Kuruluş geçmişi 1362 yıllarına ikinci Osmanlı Padişahı olan Orhan Bey’ e kadar dayanan Orhangazi’nin, tarımıyla, üreticisiyle, ticaretiyle ve sanayicisiyle de önemli bir geçmişe sahip olduğunu ortaya koymuş olmaktan ilçemiz adına büyük memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyor, ilçemiz ve odamız için tarihi boyunca emeği geçen müteşebbis üyelerimize ile geçmiş dönem yönetim kurulu ve meclis üyelerimize ve yakınlarına, emeği geçen tüm kesimlere teşekkürlerimizi sunuyor, hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek, düşüncelerini dile getirdi.

İlgili belgelere ek kısmından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Güncel Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Muharrem Değirmen’in çalışmaları ile ilgili video alt kısımda sunulmuştur. Bu vesileyle Güncel Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Muharrem Değirmen'e çalışmaları ve emekleri için teşekkür ederiz.

Videolar

Dosyalar

  Faaliyet Belgesi   Orhangazi Pazarköy   Vilayet Salnamesi