• Telif Hakları ve Uzlaştırma Komisyonu Hk.

Telif Hakları ve Uzlaştırma Komisyonu Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen ilgide belirtilen yazılara istinaden;

TELİF HAKLARI

İlgi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 14.11.2019 tarih ve 34221550-045.99-11325 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 41inci maddesi kapsamında Meslek Birlikleri tarafından açıklanan tarifeler ve ortak tarifeler üzerinde uzlaşma sağlanamaması ve sözleşme yapılamaması halinde müzakere edilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uygun görüşü ile oluşturulan Uzlaştırma Komisyonu'nun toplanması için başvuru hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Malumunuz, MESAM, MSG, FİYAB, RATEM, MÜ-YAP, MÜYORBİR hazırladıklan tarifeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne göndermiştir. Anılan Komisyon toplantısında, Müzik Meslek Birlikleri ve RATEM Meslek Birlikleri ile yapılan istişare sonucunda, Odamıza üye firmalardan sözleşme yapmak isteyenlerin olabileceği, bu talebin yeterli sayıya ulaşması halinde tarifeler üzerinden indirimli olarak fiyat verebileceklerini ifade etmişlerdir. Bu kapsamda, Müzik Meslek Birlikleri ve RATEM Meslek Birlikleri ile sözleşme yapmak durumunda olan üyelerimizin konu ile ilgili bilgilendirilmesi ve söz konusu toplu tarife indiriminden faydalanmak isteyen üyelerin bilgilerinin 13.12.2019 tarihine kadar (uzlastirmagtobb.org.tr) iletilmesi rica olunur.

UZLAŞTIRMA KOMİSYONU

İlgi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 14.10.2019 tarih ve 34221550-020.04-10248 sayılı yazısı,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 5846  sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 41. Maddesi kapsamında Meslek Birlikleri tarafından açıklanan tarifeler ve ortak tarifeler üzerinde uzlaşma sağlanamaması ve sözleşme yapılamaması halinde müzakere edilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uygun görüşü ile oluşturulan Uzlaştırma  Komisyonu’nun toplanması için başvuru hakkına sahip olduğu ve

Bu kapsamda; MESAM, MSG, FİYAB, RATEM ve MÜ-YAP-MÜYORBİR’in hazırladıkları tarifelerin müzakeresi için Uzlaştırma Komisyonuna TOBB aracılığıyla başvurmak isteyen Odamız üyelerinin 28 Ekim 2019 tarihine kadar ekteki yazıda yer alan belgeler ile birlikte TOBB’a başvurmaları gerektiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, MESAM, MSG, FİYAB, RATEM ve MÜ-YAP-MÜYORBİR’in hazırladıkları tarifelerin müzakeresi için oluşturulacak Uzlaştırma Komisyonuna yapılacak başvuruya ilişkin yazı ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Ek:1 Telif Hakları Hk. Yazı

Ek:2Uzlaştırma Komisyonu Hk. Yazı

Dosyalar

  Ek-1   Ek-2