• Toplam proje büyüklüğü 10 milyon TL ve üzerinde olacak İşletmeler İçin Önemli Fırsat

Toplam proje büyüklüğü 10 milyon TL ve üzerinde olacak İşletmeler İçin Önemli Fırsat

Makine sektöründe Öncelikli Ürün Listesinde yer alan kodlardan birine sahip ürünlerin üretimini amaçlayan yatırım projeleri için, Öncelikli Ürün Listesinde yer alan teknoloji alanlarından birine ürün ve/veya üretim teknolojisi olarak sahip ürünlerden birine yönelik yatırım projeleri için başvurabilir.

Hâlihazırda farklı bir destek programından yararlanmakta olan Ar-Ge ve yatırım faaliyetleri için programa başvuru yapma imkânı bulunmamaktadır. Toplam proje büyüklüğü (AR-GE ve yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 milyon TL ve üzerinde olan, program kapsamındaki yatırımlar için Stratejik Teşvik imkânı.

Diğer detaylı bilgiler www.hamle.gov.tr web sitesinde ilan edilmiştir.

Not: Mevcut çağrı dönemi sadece Makine Sektörüne yöneliktir. İlerleyen çağrı dönemlerinde Kimya, Eczacılık, Bilgisayar, Elektronik ve Optik, Elektrikli Teçhizat, Ulaşım Araçları sektörlerinde çağrı açılması planlanmaktadır.

Proje broşürü ve makine sektörü ürün listesi ekte sunulmuştur.

Dosyalar

  Hamle Broşür   Makine Sektörü Ürün Listesi