• Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 07.05.2019 ve 4823 sayılı yazıya istinaden,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 25.04.2019 tarih ve 32246 sayılı yazıda 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla taşınması Hakkında Yönetmeliğin "Bu Yönetmelik, başta ADR' nin son ekleri olmak üzere ilgili uluslararası anlaşmalar ve standartlardaki değişmeler dikkate alınarak güncel tutulur." hükmü gereğince söz konusu Bakanlıkça hazırlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik' in 24.04.2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

 

 

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.