Paydaş Görüş Toplama Formu Hakkında

 

Odamızda sunulan hizmet türlerinin genişletilmesini, hizmet kalitesinin iyileştirilmesini ve Türk Oda Sisteminin, Avrupa Oda Sistemine uyumunun sağlanmasını amaçlayan Akreditasyon Sistemi; Odamızın üyelerine “Beş Yıldızlı Hizmet” vermesi için fırsat oluşturmakta olup, Odamızın yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası platformlarda markalaşmasında öncü rol üstlenmektedir.Arzumuz gelecek dönemlerde bu “Beş Yıldızlı Hizmet Yarışı’na katılmaktır.

 

Bu kapsamda Odamızın paydaşları olarak görüşlerinizi almak üzere hazırladığımız  formu doldurup 07.08.2012 tarihine kadar Odamıza göndermenizi,  

 

Bilgilerinize arz/rica ederiz.