• Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Bilgilendirme

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Bilgilendirme

Sayın Üyemiz;

Sayın Üyemiz,  “Kısa Çalışma ve Kısa Çalıştırma Ödeneği Hakkında Yönetmelik” ile; işverenin, zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, talebinin uygunluğunun Bakanlıkça tespiti ile işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi için düzenlemeler getirilmiştir.

TOBB’ un girişimleri ile aynı yönetmelik, günümüzün ekonomik koşullarını da dikkate alınacak şekilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından değiştirilerek, ekonomik zorluk içerisinde olan işverenlerimiz de kapsam içerisine alınmıştır.

Yönetmelik değişikliği neticesinde, ekonomide yaşanan daralmalara bağlı olarak üretim veya satışlarının azalması nedeniyle, zorluk içerisine giren ve faaliyetlerini tamamen veya en az 4 hafta süreyle durdurmak veya çalışma süresini en az 1/3 oranında azaltmak zorunda kalan işverenlerin, işçilerine ödemeleri gereken ücretlerin bu süre zarfında işsizlik sigortası fonundan karşılanması imkanı sağlanmıştır.

Firma durumunu ifade eden talep dilekçesini, aşağıdaki yönetmelikte belirtilen koşullara göre, iş kurumu temsilciliklerine bildirerek başvurusunu gerçekleştirmiş oluyor (Gemlik İŞKUR 0 224 573 71 41). Sonraki süreç kurum tarafından devam ettirilmektedir.

İlgili Üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

Dosyalar

  Resmi Gazete