• Sgk’dan Odamıza Ziyaret

Sgk’dan Odamıza Ziyaret

Orhangazi SGK Müdürü Muzaffer Yurdakul Yönetim Kurulu Başkanımız Erol Hatırlı’ yı ziyaret etti. Yapılan görüşmede ortak paydaş olan iki kurumun üyeleri için 7143 sayılı kanun ve kanunun getirdiği yapılandırma imkânları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Söz konusu Kanun ile 18/5/2018 tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Kurumumuz alacakları ile takip ve tahsili Kurumumuza verilen alacaklar, yeniden yapılandırılmaktadır. Söz konusu imkânlardan yararlanmak isteyenlerin 31 Temmuz 2018 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Tüm ilgili kesimlerin menfaatleri gereği bu yasadan yararlanmasını temenni ederim” diyerek, Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı, Meclis Başkanı Murat Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi İslam Bektaş’ ın sorularını yanıtladı.

7143 sayılı kanuna göre SGK Kurumu nezdinde olan, Sigorta primi, İşsizlik sigortası primi, Genel sağlık sigortası primi, İsteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primi, Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı primi, İdari Para Cezaları, Kurumca takip edilen; damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, Rücu alacakları, 31 Mart 2018 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, 5510 sayılı Yasanın Geçici 17 (17/4/2008), Geçici 63 (4/4/2015) maddeleri gereği durdurulan Esnaf Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur sigortalılığının ihya edilmesi halinde ortaya çıkacak alacak tutarı,  borç asılları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları yapılandırma kapsamına giren alacakları oluşturmaktadır.

PEŞİN ÖDEMEDE Yİ-ÜFE TUTARININ (%90) I SİLİNECEK !

Yapılandırmadan yararlanmak için; 31.07.2018 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve yapılandırılan tutarın peşin veya ilk taksit 2018/Ağustos ayında başlamak üzere, ikişer aylık dönemlerde en fazla 18 taksitte ödenmesi gerekmektedir. Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10’nunun en son 31.08.2018 tarihinde peşin ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE tutarının (%90) silinecektir. Taksitli ödeme seçeneği tercih edenlerin, borçlarını 2 taksitte ödemeleri halinde, prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin % 50’sinin en son 31.10.2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE tutarı (% 50)  silinecektir.

Peşin ödeme veya taksitler kredi kartıyla ödenebilecektir.