• TKDK Hibe ve Projeleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı  Odamızda Gerçekleştirildi.
  • TKDK Hibe ve Projeleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı  Odamızda Gerçekleştirildi.

TKDK Hibe ve Projeleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Odamızda Gerçekleştirildi.

Odamız ve Bursa Ticaret Borsası organizasyonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı 20 Haziran Çarşamba günü odamızda gerçekleştirildi. Bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edilebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş gücünün iyileştirilmesi amacı taşıyan projeleri kabul eden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibe ve projeleri hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

Büyükbaş, küçükbaş hayvansal ürün üretimden işleme ve pazarlanması sektörüne, su ürünleri işleme pazarlanmasından meyve sebze işleme ve pazarlama sektörüne, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinden kırsal turizm faaliyetlerine kadar daha bir çok sektör için hibe desteğinin yer aldığı örnek projelere sunumda yer verildi.

TKDK Uzmanı Aylin Emirdağ’ın yaptığı sunumda IPARD Programlarından hakkında bilgi verdi.’ IPARD I Programında desteklenen et ve süt besiciliği, et, süt, su ürünleri işleme tesisleri, kesimhaneler, meyve ve sebze paketleme ve depolama tesisleri, arıcılık, süs bitkisi yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitkiler, yerel ürünler, el sanatları, kırsal turizm ve kültür balıkçılığına ek olarak IPARD II programında manda sütü, manda eti, yumurta tavukçuluğu, kaz yetiştiriciliği ve mantar üretimi eklendi. Ayrıca yenilenebilir enerji yatırımları ile makine parkları da yeni sektörler olarak destek kapsamına alındı. IPARD II Programının yakın zamanda açılmasını beklenen çağrı ilanında Bursa ilimizde Broyler üretim tesislerinde sadece mevcut işletmenin modernizasyonuna destek sağlanacak iken Kaz ve hindi yetiştiriciliğinde yeni kuruluma destek sağlanacaktır.

 ‘IPARD Programı IPARD I ve IPARD II olmak üzerek 2 kısımda uygulanmaktadır.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile Türkiye’nin 42 ilinde uygulanan IPARD programı sayesinde faydalanıcılara %40 ile %70 arasında değişen hibe destekleri sağlanmaktadır. 

Destek sağlanan harcama kalemlerini Yapım işleri, makine ekipman, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları oluşturmaktadır.

IPARD II Programının 1 Başvuru Çağrı ilanına 18.12.2015 tarihinde çıkılmış olup Türkiye genelinde toplamda 8.786 proje kabul edilmiş ve 1.639 proje sözleşme imzalamaya hak kazanmıştır. Bursa özelinde baktığımızda 185 proje kabul edilmiş ve 38 proje sözleşme imzalanmıştır. 38 projenin tamamlanmasının ardından Bursa ‘ya yaklaşık 35 milyon TL yatırım gerçekleştirilecek ve bu yatırımlara 17,8 Milyon TL hibe desteği sağlanacaktır.

13 Ekimde kapanan 2 Başvuru çağrı ilanı ise sadece Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar tedbirinden açılmış olup toplamda 7 proje başvurusu yapılmıştır.4 proje sözleşme imzalamaya hak kazanmıştır. Bursa da bu projelerin hayat bulmasıyla toplam  14 milyon TL lik  yatırım gerçekleşecektir. Ayrıca yatırımların tamamlanmasının ardından yatırımcılarımıza kurumumuzca yaklaşık 7 milyon TL lik hibe desteği sağlanacaktır

IPARD II 3. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında  Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme  tedbirinde 2 adet bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi,14  adet arıcılık ,6 adet katma değerli ürünler ve zanaatkarlık, 4 adet kırsal turizm, 4 adet makine ekipman parkı ve 5 adet yenilenebilir enerji yatırımları olmak üzere  toplamda 35 proje almıştır. Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbiri kapsamında 14 süt üreten işletme ,16 et üreten işletme ,1  kaz yetiştiriciliği , 1 yumurta üreten işletme olmak üzere 32 proje başvurusu almıştır. Bu projelerin tamamlanmasıyla 72 milyon tl lik yatırım ve yaklaşık 36 milyon tl lik hibe desteği sağlanacaktır.

Desteklenen faaliyetler, Hibe programlarına başvurunun nasıl yapılması gerektiği ve proje hazırlamada dikkat edilecek noktalarla ilgili ve yeni çıkılacak çağrı ilanında hibe oranları ve sıralama kriterlerinde de önemli değişiklikler olması nedeniyle başvuru yapmak isteyen potansiyel başvuru sahiplerinin projelerini hazırlamadan önce mutlaka kuruma gelip uzmanlardan değişikliler hakkında bilgi alması gerektiğinin altıçizildi.

Orhangazi’de mevcut kaynakların yatırımlara elverişli olmasının ve alınabilecek desteklerle de çok daha faydalı yatırımlara imkân tanınacağını belirten yetkililer toplantının sonunda soru cevap yaparak toplantıyı sonlandırdı.