• Üyelerimize Aidat Borçlarını Yapılandırma Fırsatı

Üyelerimize Aidat Borçlarını Yapılandırma Fırsatı

03.08.2016 tarih ve 6736 nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 6736 sayılı kanun ile ticaret ve sanayi odasına üye olan işletme ve firmaların 31 Haziran 2016 tarihinden önceki borçları yapılandırılabiliyor. Söz konusu yeni düzenlemeye ilişkin yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizi odamıza davet ediyoruz. Aidat borçlarında yapılandırma yapmak isteyen oda üyelerimizin en geç 31 Ekim 2016 tarihine kadar dilekçe ile Odaya başvuru yapması gerekiyor.

Üyelerimiz toplam aidat borçlarını altı taksite kadar ödeyebilirler. Birinci taksitin son ödeme günü 30 Kasım 2016 tarihidir. 6 aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit, birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. Çıkan bu kanun ile birlikte üyeler gecikmiş borçlarını faizsiz bir şekilde ödeyebilecekler.

Ayrıca üyelerimizin yıllık ve munzam aidatları, 5174 Sayılı Kanunun 24.ve 25. maddesi gereğince her yıl Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksit tahsil edildiği, üyelerimizin, ikinci aidat taksitlerini, 31 Ekim 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamızın veznesine veya banka hesaplarına ödeyebilecekleri bildirildi. Ödemelerin nakit, kredi kartı veya www.orhangazitso.org.tr web adresi online aidat ödeme bölümünden yapılabileceği de yapabilecek.